Pozastavene realizácií vodovodných prípojok

Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že v zimnom období od 1.12. 2020 do 31.03.2021 budú zriaďovania nových alebo rekonštrukcie pôvodných vodovodných prípojok z dôvodu nevhodných klimatických podmienok (nízka teplota), pozastavené.

Oznam

TAVOS, a.s. pristúpi v období od 1. novembra 2020 do 31. decembra 2020 ku generálnemu pardonu

Cieľom akcie, ktorá potrvá od 1. novembra 2020 do 31. decembra 2020, je zrušiť čiernych odberateľov vody a čiernych producentov odpadových vôd.

TAVOS, a.s. zavedie od 1. novembra 2020 do 31. decembra 2020 tzv. generálny pardon. O jeho udelení rozhodlo predstavenstvo TAVOS, a.s., pričom cieľom akcie je zrušiť čiernych odberateľov vody či neoprávnených producentov odpadových vôd.

TAVOS, a.s. upozorňuje, že uvedená akcia nie je represívna a je založená na dobrovoľnosti. Chce dať možnosť potenciálnym zákazníkom, ktorí nemajú podpísanú zmluvu, ale napriek tomu odoberajú vodu, respektíve produkujú odpadové vody, aby sa prihlásili, a aby tak zlegalizovali ich „čierny“ odber vody, či napojenie na verejnú kanalizáciu.

TAVOS, a.s. pri akcii zaručuje anonymitu. V praxi to teda znamená, že sa pri prihlasovaní nebude dať identifikovať, či ide o nového zákazníka alebo čierneho odberateľa, ktorý chce odber pitnej vody zlegalizovať.

Záujemcovia o prihlásenie sa nájdu tlačivo na internetovej stránke spoločnosti: www.tavos.sk, na tomto odkaze, pričom prípadné ďalšie potrebné informácie získajú v zákazníckych centrách. Po prihlásení sa uzatvorí TAVOS, a.s. so záujemcom štandardnú zmluvu o dodávke pitnej vody alebo o odvádzaní odpadových vôd ako s kýmkoľvek iným, a to bez toho, že by bol nejako finančne postihnutý.

Po tejto akcii (teda po 31. decembri 2020) bude nasledovať represívna akcia s pracovným názvom „TAVOS bez čiernych odberov.“ Pôjde o nekompromisnú akciu zameranú na odhaľovanie čiernych odberateľov a producentov odpadových vôd. Po zistení neoprávneného odberu vody či napojenia sa na verejnú kanalizáciu bude TAVOS, a.s. voči takýmto osobám uplatňovať nielen nároky podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ale bude sa obracať aj na orgány činné v trestnom konaní s trestnými oznámeniami pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. f) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, podľa ktorého hrozí za krádež veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu trest odňatia slobody až na dva roky.

Oznam

Trnavská vodárenská spoločnosť od pondelka 26. októbra 2020 zastavuje prevádzku svojich kontaktných centier do odvolania. Služby, ktoré na nich poskytuje sa prenesú do online priestoru. Svoje služby tak bude poskytovať aj naďalej, len inými spôsobmi. Cieľom týchto opatrení je znížiť riziko rozšírenia koronavírusu v strategickej spoločnosti.

Sme na súčasnú situáciu pripravení a aj keď fyzicky zatvárame kontaktné centrá, tie svoju činnosť budú plniť ďalej pomocou emailu, telefónu alebo nášho internetového portálu a žiadosti uvedených na: https://www.tavos.sk/Kontakty. Na webovom stránke TAVOS sú k dispozícii editovateľné formuláre (http://www.tavos.sk/sk/zakaznicka-zona/formulare-stiahnutie/), ktoré je pri jednotlivých situáciách potrebné vyplniť a zaslať na vyššie uvedenú mailovú adresu.

Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je možné zasielať elektronicky na adresu uvedenú na: https://www.tavos.sk/Kontakty alebo poštou na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany. Pre identifikáciu je potrebné uviesť katastrálne územie, parcelné číslo, mailový a telefonický kontakt.

Oznam

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR v vzhľadom na COVID-19 a aby sme predišli soc. kontaktom, žiadame o súčinnosť a o nahlásenie stavu vodomeru

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a DO 31.12. 2020 NAHLÁSIŤ na oddelenie fakturácie na telefónne číslo 0910 553 427 (+ zaslanie SMS) alebo 033/5966 137, 5966 127 alebo 5966 139, emailom na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.12. 2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

Otváracie hodiny Zákaznických centier

Zákaznícke centrá a vyjadrovacie činnosti v Trnave a v Piešťanoch:

Pondelok
7:00 - 15:00
Utorok
nestránkový deň
Streda
7:00 - 17:00
Štvrtok
7:00 - 15:00
Piatok
7:00 - 12:00

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
  • 033 / 59 66 137
Zákaznícke centrum Trnava
  • 033/ 59 66 213

  • 033/ 59 66 215

  • 033/ 59 66 217

  • 033/ 59 66 405

Zákaznícke centrum Piešťany
  • 033/ 59 66 146

  • 033/ 59 66 166

Dôležité čísla

Nahlasovanie porúch

na vodovodnej a kanalizačnej sieti (Nonstop):

033 / 59 66 182

Bankové spojenia

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie:

Platby prevodným a inkasným príkazom:

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Zaujimavosti o vode...

Kto je online

Máme online 37 hostí