Oznam

Vážení zákazníci,

menia sa podmienky pre nosenie ochranných rúšok na verejnosti - od 10.6.2020 je nosenie rúšok v exteriéri, ak dôjde k stretnutiu s cudzími ľuďmi do vzdialenosti dvoch metrov, len odporúčané.

V interiéri zostávajú rúška povinné; výnimkou sú skupiny ľudí v uzavretej skupine na pracovisku, ak budú ľudia od seba vzdialení aspoň 2 metre.

Od 15.06.2020 sa otvárajú zákaznícke centrá, pričom:

- v administratívnej budove Piešťany je vstup zákazníkom do kancelárie ZC povolený len v počte 2 osôb,

- v administratívnej budove Trnava je vstup zákazníkom do kancelárie ZC povolený len počte 4 osôb.

Ostatní zákazníci budú čakať na vybavenie v priestore vstupu do budovy, kde budú zabezpečené stoličky.

Oznam

Vážený odberateľ,
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vás informuje, že v mesiaci jún budú naši pracovníci realizovať odpočet meradiel na všetkých odberných miestach.
Ak vás v súvislosti s pretrvávajúcimi bezpečnostnými opatreniami v čase šírenia nákazy COVID19, alebo neprítomnosti v čase konania odpočtu nezastihnú, zanechajú Vám oznamový lístok.
Prosíme Vás o nahlásenie stavu meradla v lehote do 5 pracovných dní, najneskôr do 30.6.2020 podľa inštrukcií na ozname.
Odpočet bude vykonaný pre účely vystavenia vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie.
Ďakujeme
S úctou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10
921 79 Piešťany
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dôležitý oznam

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám že článok uverejnený v Piešťanskom denníku,dňa 6.2.2020 pod názvom

"Odpor obyvateľov bol úspešný, vodárňam preddavkové platby neprešli ",

je zavádzajúci vo vzťahu k väčšine zákazníkov, ktorí súhlasili so zálohovými platbami.

Naša spoločnosť reagovala na dlhodobé podnety od občanov, o možnosť realizovať zálohové platby. Preto aj naďalej pokračujeme v zavádzaní pro-zakazníckeho spôsobu úhrad zálohových platieb za dodávku pitnej vody a likvidáciu splaškovej vody.

Oznam k fakturácií na rok 2020

Splatnosť faktúr za opakované dodanie tovarov a služieb sa pre všetkých zákazníkov Trnavskej vodárenskej spoločnosti sa predlžuje do 31.03.2020.

Zároveň by sme chceli ubezpečiť zákazníkov, ktorí využili elektronickú formu komunikácie, že všetky doručené emaily postupne spracovávame a budeme na ne reagovať.

Zmeny vo fakturácií na rok 2020

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1.1.2020 prechádza na nový spôsob fakturácie formou fakturácie za opakované dodanie tovarov a služieb.

Štvrťročná periodicita fakturácie

Zákazníkom so štvrťročnou periodicitou fakturácie bude vystavená faktúra na základe technického prepočtu z poslednej vyúčtovacej faktúry za predchádzajúce obdobie vždy na začiatku kalendárneho štvrťroku .

Faktúry za opakované dodanie tovarov a služieb budú vystavované v januári (na obdobie január až marec) a v apríli (na obdobie apríl až máj).

K 30.6. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie január až jún.

Následne v júli bude vystavená faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb (na obdobie júl až september) a v októbri (na obdobie október až november).

K 31.12. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie júl až december.

Mesačná periodicita fakturácie

Zákazníkom s mesačnou periodicitou fakturácie bude vystavená faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb na základe technického prepočtu z poslednej vyúčtovacej faktúry za predchádzajúce obdobie vždy na začiatku kalendárneho mesiaca január, február, marec, apríl a máj.

K 30.6. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie január až jún.

Následne v júli, auguste, septembri, októbri, novembri budú vystavené faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb.

K 31.12. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie júl až december.

Ak by Vám bola faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb doručená neskôr, spoločnosť TAVOS, a. s. akceptuje oneskorené úhrady týchto faktúr a predlžuje ich splatnosť až do 14.2.2020. Aktualizácia: splatnosť sa predlžuje do 31.3.2020.

Otváracie hodiny Zákaznických centier

Zákaznícke centrá v Trnave a v Piešťanoch:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:

07:00  – 15:00 hod.

Streda:

07:00  – 17:00 hod.

Obednajšia prestávka:

od 11:30 do 12:00 hod.

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
  • 033 / 59 66 137
Zákaznícke centrum Trnava
  • 033/ 59 66 213

  • 033/ 59 66 215

  • 033/ 59 66 217

  • 033/ 59 66 405

Zákaznícke centrum Piešťany
  • 033/ 59 66 146

  • 033/ 59 66 166

Dôležité čísla

Nahlasovanie porúch

na vodovodnej a kanalizačnej sieti (Nonstop):

033 / 59 66 182

Bankové spojenia

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie:

Platby prevodným a inkasným príkazom:

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Zaujimavosti o vode...

Kto je online

Máme online 17 hostí