Nahlásené odstávky vody

Dátum

Mesto/Obec

Ulica/ časť

Čas odstávky

Druh poruchy

Poznámky

13.2.2020

Trnava P.Pázmaňa

11:00- 13:00

porucha na páse

 

13.2.2020

Piešťany A. Šindelara

8:00 - 13:00

porucha na hlavnom potrubí

 

11.2.2020 a 12.2.2020

Dobrá Voda bytovka + výskumný ústav

11.2.2020 od 18:00 do 12.2.2020 do 12:00

havarijná porucha

 

11.2.2020

Piešťany Štefánikova od č.15 po Optiku

8:30 -14:00

oprava poruchy

 

8.2.2020

Dolný Lopašov ulica nad Kostolom

08:00 -11:00

oprava poruchy

 

7.2.2020

Piešťany Dlhá - od Krajinskej po Kúpeľnú + Ružová od Dlhej po Skalnú

7.2.2020 8:00 - 14:00

porucha na rozvodnom potrubí

 

5.2.2020

a 6.2.2020 

Madunice Vážska ul. od č.558 po koniec ulice

5.2.2020 od 8:30 do 6.2.2020 do odstránenia poruchy

porucha na rozvodnom potrubí

5.2.2020 od 16:00 do 17:00 bude pristavená cisterna

4.2.2020 a 5.2.2020

Tekolďany od č.31 po koniec obce

4.2.2020 od 10:00 do 5.2.2020 do odstránenia poruchy

porucha na rozvodnom potrubí

4.2.2020 od 17:00 do 18:00 bude voda pustená

1.2.2020

2.2.2020

3.2.2020

Paderovce od č.29 smer Radošovce

od 1.2.2020 09:30 hod.

do 3.2.2020 do odstránenia havárie

Havarijná porucha na hlavnom potrubí

Obnova dodávky vody 1.2.2020

od 12:00 -13:00

od 17:00 -18:00

2.2.2020

od 7:00 -08:00

od 12:00 -13:00

od 17:00 -18:00

31.1.2020

Trnava Beethovenova 1 až 15

13:00 - odstránenia poruchy, predpoklad do 17:00

havarijná porucha na hlavnom potrubí

 

31.1.2020

Vrbové Sadová

07:30 - 12:30

porucha na hlavnom potrubí

 

30.1.2020 a 31.1.2020

Madunice Veľká ulička, Záhajné, Slnečná ulica

30.1.2020 od 22:00 do 31.1.2020 do odstránenia poruchy

porucha na rovzodnom potrubí

 

31.1.2020

Madunice Vážska

08:00 - 10:30

výmena vodomerov

od čísla 588/34 po 485/71

30.1.2020

Piešťany Staničná

08:00 - 13:00

od Partizánskej po stanicu ŽSR - po ľavej strane

 

28.1.2020

Piešťany Staničná

08:30 - 13:00

od Bratislavskej ulici po colnicu

porucha na hlavnom potrubí

27.1.2020

28.1.2020

Paderovce od čísla domu 29 po číslo domu 48... cirka 20 domov

27.1.2020 od 11:00 do 28.1.2020 do odstránenie poruchy, predpoklad 11:30

porucha na rozvodnom potrubí

obnova dodávky pitnej vody bude 27.1.2020 od 18:00 do 19:00 na urobenie si zásob

24.1.2020

Paderovce celá obec

od 11:00 do odstránenia poruchy (predpoklad okolo 15:00)

havaríjná porucha na rozvodnom potrubí

 

20.1.2020

Piešťany Sídlisko A.Trajana

od 4:00 do odstránenia poruchy

havaríjná porucha na hlavnom potrubí

 

19.1.2020

20.1.2020

Bohdanovce Od bývaleho baru smer Želežničná stanica

19.1.2020 od 09:30 do 20.1.2020 do odstránenia havárie

havaríjná porucha

Odnova dodávky vody

19.1.2020 12:00 až 13:00

 

17.1.2020 Piešťany Žilinská od 11:45 do odstránenia havaríjná porucha
16.1.2020 a 17.1.2020 Hrnčiarovce nad Parnou Vinohradnícka, Hrnčiarska + okolité ulice
16.1.2020 od 20:00 do 17.1.2020 do odstránenia poruchy havarijná porucha
17.1.2020 v ranných hodinách bude voda na cca hodinu pustená
15.1.2020 Vrbové M.A.Beňovského od ulice Družstevná po ulicu 6.apríla ľavá strana
15:00 - 16.1.2020 do 12:00 havarijná porucha
pristavená cisterna
10.1.2020 Trnava Štefániková 9:00 - 12:00 porucha na rozvodnom potrubí
9.1.2020 Trnava 1/2 ulice Slnečná
8:00 - 12:00 havarijná porucha
8.1.2020 Suchá nad Parnou Vlčia dolina
9:30 - 13:30 porucha na rozvodnom potrubí
7.1.2020 Dechtice časť obce smerom na Dobrú Vodu
9:30 - 13:00 porucha na rozvodnom potrubí
6.1.2020 a 7.1.2020 Špačince Kaštieľska ul., Hospodárska ul. + priľahlé ulice
6.1.2020 od 16:00 do 7.1.2020 do odstránenia poruchy porucha na rozvodnom potrubí
havarijná porucha
7.1.2020 Koplotovce celá obec
8:00 - 12:00 porucha na rozvodnom potrubí
havarijná porucha
5.1.2020 Piešťany časť ulice Dlhej od Rybnej po Kúpeľnú
5.1.2020 od 21:00 do 6.1.2020 cirka do 12:00 porucha na rozvodnom potrubí
5.1.2020 Trnava časť ulice Bulharská od Mikovínyho po Priemyselnú
5.1.2020 od 14:00 do 7.1.2020 cirka 13:00 do ostránenia poruchy porucha na hlavnom vedení
5.1.2020 Modranka časť Bosniackej cirka 20 domov
od 5.1.2020 12:00 do 9.1.2020 do odstánenia poruchy porucha na rozvodnom potrubí
resp. odstávka nie je, len je priškrtený tlak v potrubí do odstránenia poruchy
1.1.2020 Piešťany 1/2 ulice Jánošikovej
do 2.1.2020 cirka 11:30 hod. havárijna situácia pred domom 40
budú pristavené cisterny
31.12.2019 Trnava ulica Saleziánska
9:00 - 13:00 havarijná porucha
30.12.2019 Jaslovské Bohunice ulica Hlavná od č.1 po farský úrad
11:00 - 13:00 havarijná porucha
24.12.2019 Trnava Modranka Topoľová ulica + okolité ulice
13:00 - 18:00 havarijná porucha
19.12.2019 Sokolovce od križovatky Školská Dlhá po križovatku Hlohovecká Piešťanská
9:00 - 11:00 odstraňovanie poruchy
17.12.2019 Vrbové ulica 8.marca
9:45 - odstránenia poruchy havarijná porucha
17.12.2019 Trnava časť Špačinskej smerom hore od križovatky s Bučanskou ulicou smerom ku kruhovému objazdu najmä činžiak s vchodmi 50-52-54
08:00 - 13:00 odstraňovanie poruchy
17.12.2019 Hrnčiarovce nad Parnou Hrnčiarska
08:00 - 11:30 odstraňovanie poruchy na rozvodnom potrubí
16.12.2019 Vlčkovce od kostola k motorestu ESO + priľhlé ulice
9:00-13:00 porucha na rozvodnom potrubí
13.12.2019 Piešťany celá Kanada
6:45 až do odstránenia havária na vodovodnom potrubí
10.12.2019 Leopoldov Piešťanská, Dlhá, Hviezdoslavova, Jilemnického, I. Krasku, J. Kráľa a Kukučínová 22:00 až do odstránenia havárie Havária na vodovodnom potrubí (predpoklad dokončenia 11.12.2019 o 13:00)
11.12.2019 Piešťany Hlboká od Jozefskej po Valašskú 10:30 -14:30 Havária na vodovodnom potrubí
11.12.2019 Trnava A.Sládkoviča,F.Urbánka, Hodžova, A.Hlinku 13:30 - 15:30 Havária na vodovodnom potrubí