Základné informácie

Voda je základom života a preto Trnavská vodárenská spoločnosť robí všetko preto aby sa táto nenahraditeľná tekutina dostala k jeho zákazníkom v dostatočnom množstve a hlavne v požadovanej kvalite v zmysle platnej legislatívy.

Skúšobné laboratórium vykonáva monitorovanie kvality vody všetkých vodných zdrojov, vodojemov, akumulačných nádrží, privádzačov vody ako aj vodovodných sietí prevádzkovaných Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

Pitná voda dodávaná Trnavskou vodárenskou spoločnosťou a.s. pochádza iba z podzemných zdrojov a nie je chemicky upravovaná. Dodávaná pitná voda je hygienicky zabezpečovaná chloráciou .

Skúšobné laboratórium odporúča pitie vody z vodovodu  pretože:

  • je zdravotne nezávadná
  • je pravidelne monitorovaná
  • je vždy čerstvá
  • je dostupná bez námahy – stačí otočiť vodovodným kohútikom
  • nezaťažuje prírodu odpadmi – plastové obaly
  • obsahuje vyrovnané koncentrácie zložiek potrebných pre zdravie človeka
  • je ekonomicky najlacnejšie 1 l stojí ........... €

Kvalita vody

Tvrdosť vody - predstavuje sumu  obsahu vápnika a horčíka vo vode. Pôvod vápnika a horčíka je v horninách ktorými voda prechádza. Zo zdravotného hľadiska  má prednosť tvrdšia voda. Vápnik a horčík sú prvky potrebné pre ochranu tela pred odvápnením a vodovodná voda ich najjednoduchším zdrojom. Vysoká tvrdosť vody spôsobuje zanášanie práčok, umývačiek, kotlov a pod. vodným kameňom.

Chlór - pridáva sa do vody na zabezpečenie dezinfekcie vody. V koncentráciách v ktorých  sa dostáva do vodovodných sietí je pre človeka neškodný.

Farba vody - je hlavne senzorickou vlastnosťou vody. Najchutnejšia je voda bezfarebná avšak niektoré sfarbenia, ktoré sa môžu vo vodovodnej sieti vyskytovať neznamenajú zdravotnú závadnosť vody. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s:

  • hnedé sfarbenie vody - je spôsobené oxidmi železa , ktoré môžu vznikať
  • koróziou vnútorných stien oceľových a liatinových potrubí.
  • biele sfarbenie vody - je prevažne spôsobené bublinkami vzduchu, ktoré vznikajú buď prechodom cez perlátor vodovodného kohútika, alebo po opravách vykonávaných na rozvodných potrubiach.  Stačí nechať pred konzumáciou vodu chvíľu postáť