Služby zákazníkom

Skúšobné laboratórium TAVOS, a.s. ponúka zákazníkom výkon skúšok:
 • pitných vôd
 • odpadových vôd
 • kalov
 • odbery vzoriek pitných a odpadových vôd

 

Objednávanie služieb

Zákazník musí podať písomnú objednávku na požadované analýzy. Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:

 1. názov právnickej alebo fyzickej osoby
 2. adresu
 3. telefonicky kontakt, e-mail, zodpovednú osobu
 4. IČO, DIČ
 5. špecifikáciu požadovaných skúšok, odberov vzoriek
 6. špecifikáciu odberného miesta
Objednávka môže byť zaslaná:
 1. poštou
 2. e-mailom
 3. doručená osobne
1. zaslanie poštou: 2. zaslanie e-mailom:
3. doručenie osobne:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Skúšobné laboratórium

Priemyselná 10

921 79 Piešťany

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Skúšobné laboratórium TAVOS, a.s.

Čistiareň odpadových vôd Piešťany

Bratislavská cesta 3588

Piešťany

Skúšobné laboratórium TAVOS, a.s. vykonáva skúšky vody v ukazovateľoch: Ukazovatele kvality

V snahe pomôcť svojim zákazníkom, hlavne fyzickým osobám pri objednávaní skúšok  skúšobné laboratórium ponúka  vypracovaný OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR.

Výkon skúšok

  Skúšobné laboratórium umožňuje zákazníkovi prítomnosť pri výkone skúšky jeho vzorky. Zákazník musí o túto možnosť požiadať vopred, následne musí dodržiavať všetky pokyny zamestnanca laboratória, dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy skúšobného laboratória.

  Odber vzoriek

   Skúšobné laboratórium poskytuje zákazníkom odber vzoriek svojimi vyškolenými pracovníkmi a akceptuje vzorky odobrané samotným zákazníkom.

   • odber vzoriek vykonávaný pracovníkmi skúšobného laboratória  zabezpečí laboratórium na požiadanie zákazníka za poplatok

   Odber vzorky je potrebné dohodnúť minimálne týždeň vopred.

   Cena za odber vzorky je 7,10 €/ hod.

   Dopravné náklady sú 0,50 €/km.

   • odber vzoriek vykonávaný zákazníkom

   Pre tento odber skúšobné laboratórium zapožičiava na požiadanie zákazníkom vzorkovnice.

   Pokyny pre odber vzoriek

   Mikrobiologické ukazovatele

   • pred samotným odberom vzorka sa skontroluje výtokový kohútik, cez ktorý bude vzorka odoberaná, odmontujú sa prídavné zariadenia ako perlátory, hadice a pod. koniec kohútika sa dezinfikuje plameňom a nechá sa vytiecť miernym prúdom dostatočné množstvo vody, aby sa zabezpečil odber čerstvej vody (cca po 3 minútach)
   • sterilná vzorkovnica sa otvorí tak, aby sa zabránilo kontaminácii zvonku (zátku treba držať cez alobalovú ochranu tak, aby smerovala dolu ) a minimalizovať čas otvorenia vzorkovnice
   • vzorkovnicu vodou NEVYPLACHOVAŤ, naplniť ju  vzorkou vody cca do 3/4 objemu, uzavrieť zátkou a utesniť alobalovou ochranou
   • vzorkovnicu so vzorkou je potrebné uchovávať v chlade (pr. prenosné chladiace tašky) a čo najskôr doručiť do skúšobného laboratória.

   Fyzikálno-chemické ukazovatele

   • vzorky odobrať do sklenených vzorkovníc so zabrúsenou zátkou o objeme minimálne 1000 ml (odporúčame 2000 ml)
   • vzorkovnica sa naplní po okraj, tesne uzatvorí (bez vzduchovej bubliny)
   Príjem vzoriek do skúšobného laboratória počas pracovných dní:
   Pitné vody
   Pondelok 07:00 - 12:30
   Utorok 07:00 - 08:00
   Odpadové vody
   Utorok 07:00 - 14:00
   Streda
   07:00 – 14:00
   Štvrtok 07:00 – 14:00
   Výsledky skúšok
    • po vykonaní požadovaných skúšok laboratórium  vyhotoví protokol o skúškach, ktorý odošle zákazníkovi poštou do 21 dní od ukončenia skúšky. Zákazník po dohode so Skúšobným laboratóriom  si môže protokol prevziať aj osobne
    • fakturácia za vykonané skúšky sa zákazníkovi zašle doporučenou poštou. Zákazník môže uhradiť faktúru bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.