Výročné správy 2003 - 2017

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany vznikla v roku 2003. V priložených súboroch je možné nahliadnuť do výročných správ za celé obdobie jej fungovania.

PDFicon

Výročná správa 2003

PDFicon

Výročná správa 2004

PDFicon

Výročná správa 2005

PDFicon

Výročná správa 2006

PDFicon

Výročná správa 2007

PDFicon

Výročná správa 2008

PDFicon

Výročná správa 2009

PDFicon

Výročná správa 2010

 

PDFicon

Výročná správa 2011

 

PDFicon

Výročná správa 2012

PDFicon

Výročná správa 2013

PDFicon

Výročná správa 2014

 

PDFicon

Výročná správa 2015

 

PDFicon

Výročná správa 2016

 

PDFicon

Výročná správa 2017

PDFicon

Výročná správa 2018