Cenník poskytovaných služieb a poplatkov

Od 1.11.2019 až do vydania nových cenníkov platí: Hodinová sadzba za

všeobecné stavebno-montážne práce vo vodomernej šachte (okrem montáže a demontáže vodomeru) a za opravy na vodovodnej a kanalizačnej prípojke vrátane výkopových prác je 19,10 €/h bez DPH (s DPH 22,92 €/h),

v prípade vykonania prác v mimopracovnom čase 28,70 €/h bez DPH (s DPH 33,44 €/h). Hodinová sadzba je za 1 pracovníka. K vykonanej práci budú ešte vyfakturované náklady na dopravu a spotreba použitého materiálu.

Pri schválených ročných objednávkach, ktoré boli schválené pred účinnosťou tohto cenníka platia ceny podľa predošlého cenníka, resp. cenníka, ktorý bol aktuálny v čase schvaľovania objednávky.

 

PDFicon

Dopravné služby

PDFicon

Poplatky a pokuty

PDFicon

Skúšobné laboratórium

PDFicon

Lokalizačné práce na vodohospodárskej sieti

PDFicon

Manipulačné práce s vodomermi a montážne práce

PDFicon

Projektové práce - vyjadrenia

PDFicon

Doplnkové služby - tlač a kopírovanie