Ročné úhrny zrážok pre 2016

Slovenský hydrometeorologický ústav dňa 18.1.2016 stanovil lokálne ročné úhrny zrážok v nasledovných lokalitách (je to priemer úhrnov z rokov 2011 - 2015):

Lokalita Úhrn atmosferických zrážok (mm)
Trnava 529,2
Piešťany 571,0
Vrbové 600,6
Leopoldov 505,9
Dechtice 601,2
Ružindol 529,2
Biely Kostol 529,9
Madunice 555,9
Špečince 556,1
Zeleneč 529,2