Predstavenie nového generálneho riaditeľa spoločnosti

GR-fotoRozhodnutím dozornej rady a predstavenstva Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. bol do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., v novembri 2016 vymenovaný na základe výberového konania Ing. Radovan Foltinský.

Nový generálny riaditeľ Radovan Foltinský sa narodil v roku 1975 (41r.) v Poprade. Je ženatý a má dve deti.

Vyštudoval Fakultu výrobných technológií na Technickej univerzite v Košiciach, Fakultu humanitných a prírodných vied na  Prešovskej univerzite a je držiteľom profesionálneho certifikátu v manažmente (CertMgmt.) na The Open University Business School .

Pracoval na rôznych pozíciách vrcholového manažmentu. Svoju pracovnú kariéru začal v spoločnosti Chemosvit, a.s./Svitstroj, a.s., kde pôsobil osem rokov a z toho 2 roky ako obchodno-technický riaditeľ. Následne pôsobil ako technický riaditeľ v spoločnosti  ZTS Strojárne, a.s.  Námestovo a v Tatravagónke, a.s. Poprad. V roku 2013 sa vrátil do spoločnosti Chemosvit, a.s., konkrétne do jej dcérskej spoločnosti Strojchem, a.s., kde pracoval na pozícií riaditeľa divízneho závodu strojných celkov.

V roku 2014 externe spolupracoval so Žilinskou univerzitou ako podnikový lektor.

Za doterajšie profesionálne úspechy považuje participáciu na stabilizácií a rozvoji slovenských strojárskych spoločností a ich etablovaní sa na domácich ako aj zahraničných trhoch.