Slávnostné odovzdanie nového saco - kanalizačného vozidla

vozidlo1Dňa 07. 02. 2017 sa na ČOV Zeleneč konalo slávnostné odovzdanie nového saco - kanalizačného vozidla (s recykláciou) zn. Kroll/Hellmers na podvozku MAN.

Vozidlo bolo zakúpené od víťaza výberového konania a bude sa využívať na čistenie kanalizácie v našom regióne, primárne v meste Trnava. Zakúpenie vozidla bolo vítaným a dlho očakávaným krokom vedúcim k ďalšiemu skvalitňovaniu služieb poskytovaných pre našich zákazníkov. Na obsluhu vozidla boli špeciálne vyškolení štyria zamestnanci našej spoločnosti, bude preto využívané takmer nepretržite. Slávnostné odovzdanie kanalizačného vozidla sa konalo za účasti členov dozornej rady, predstavenstva, zamestnancov našej spoločnosti a boli prizvaní i zástupcovia predajcu.

Po privítaní a príhovore pána predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Ing. Radovana Foltinského, bolo zástupcami dodávateľa vozidlo prítomným podrobnejšie predstavené a následne bol odovzdaný symbolický kľúč obsluhe. Tešíme sa novej posile nášho strojového parku a prajeme veľa odpracovaných bezporuchových motohodín!

Unable to read/write the source directory (/var/www/domains/data/tavos.sk/home/public_html/images\stories\vozidlo/), please check if your source directory exists

(K dispozícii uvádzame aj bližšie špecifikácie nového saco - kanalizačného vozidla zn. Kroll/Hellmers na podvozku MAN:

Vozidlo je postavené na podvozku MAN, je vybavené motorom o výkone 324 kW, t.j. 440 PS (koní), prevodovka je 16- stupňová. Vozidlo je vybavené zosilnenými nápravami, takže celková nosnosť vozidla je 33 000 kg. Jedná sa o recyklačnú nadstavbu, čo znamená, že vozidlo pracuje s recykláciou vody a tým sa významne zvyšuje jeho výkon a efektívnosť. V recyklačnom vozidle sa nasatá zmes z kanalizácie čistí (sú tam hrablice, sitá, rotačný filter, lapače piesku vo forme cyklón, usadzovanie - celé podobné ako na ČOV, ale bez aktivačnej nádrže a bez chémie) a vozidlo má aj po prečistení stále dostatok vody na čistenie kanalizácie. Aj keď sú vstupné náklady na recyklačné vozidlá vyššie, ich celková efektivita a výkonnosť pri čistení je 2 – 3x  násobne vyššia ako bez recyklácie a preto sa recyklačné vozidlá stávajú pre čistenie kanalizácie štandardom. Dodávateľom nadstavby je nemecká spoločnosť Kroll, je vyrobená z nerezového materiálu o objeme 12 000 l a ďalších špičkových komponentov (výveva, čerpadlo, vzduchové prvky, ovládanie) od renomovaných dodávateľov. Objem vodnej komory je variabilný- cca 3 000 l vody a cca 7 000 l kalu alebo cca 4 500 l vody a cca 6 800 l kalu. Variabilitu komory zabezpečuje  piest ovládaný vákuom. Teleskopický výložník pre savicu DN150 zabezpečuje manipuláciu so savicou pri procese sania kalu z kanalizácie  a vyprázdňovanie kalovej komory zabezpečuje výsuvný piest. Vozidlo je vybavené ohrevom vodnej časti a potrubí a tak je  prispôsobené aj na zimnú prevádzku do cca -5 ͦC.  Výveva je chladená vodou o výkone  3 100 mᶾ, je chránená plavákom. Tlak vody je zabezpečovaný vysokotlakovým čerpadlom URACA o výkone 408 l/min a tlaku 175 barov. Na čistenie kanalizácie sa využíva  tlaková hadica  Trelleborg  o svetlosti DN32 a celkovom  návine 160 m. Na oplachovanie kanalizácie sa využíva tlaková hadica Trelleborg  o svetlosti  DN13 a celkovom návine 120 m,  ktorá je zakončená tlakovou oplachovou pištoľou.)