Výmena vybranej časti elektroinštalácie a riadiaceho systému vo vodojeme a čerpacej stanici v objekte Bučanská

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výmenu vybranej časti elektroinštalácie a riadiaceho systému vo vodojeme a čerpacej stanici v objekte Bučanská ul. Trnava, ako aj diaľkový prenos medzi VDJ, ČS a dispečingom pomocou GSM komunikácie.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 18.10.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 25.10.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.