Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu sacieho a výtlačného potrubia v čerpacej stanici pitnej vody v obci Veľké Orvište. Požaduje sa nahradenie (výmena) pôvodného oceľového potrubia za nové nerezové potrubie s menšou dimenziou. Výmena čerpadiel nie je predmetom tohto obstarávania.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 20.03.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 08.04.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.