Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie stavebnej a technologickej časti elektroinštalácie hlavnej budovy čerpacej stanice pitnej vody DVZ Leopoldov. V rámci realizácie diela bude nahradený pôvodný rozvádzač elektro, osadený nový rozvádzač RM pre potreby technológie ČS a stavebnú elektroinštaláciu. Ďalej bude osadený nový rozvádzač DT pre meranie a reguláciu a ASRTP a diaľkový prenos dát pre SCADA. V rámci realizácie diela sa tiež zrealizuje vzduchotechnika, inštalujú sa nové svietidlá, zásuvky a káblové rozvody pre elektrickú inštaláciu.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 15.05.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 22.05.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.