Zrušenie obstarávania

Obstarávateľ ruší tender, ktorého predmetom zákazky bola Realizácia výmeny sacieho a výtlačného potrubia na čerpacej stanici pitnej vody Veľké Orvište.

O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 15. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Ďakujeme za doručené ponuky.