Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu sanácie studní pitnej vody na vodnom zdroji v obci Dechtice. Predmetom sanácie je regenerácia spolu štyroch studní v areáli vodného zdroja Dechtice. Revitalizácia sa vykoná mechanickým spôsobom metódou Hydropulz. Pred sanáciou a po nej sa zrealizuje kamerový monitoring studní.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 28.05.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 05.06.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.