Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na vybudovanie kanalizácie na uliciach Zavarská, Jačmenná a Koniarekova v meste Trnava.

Dielo tvorí výstavba nasledovných častí verejnej kanalizácie:

- stoka „III-15“ ulica Koniarekova, PP DN/ID 500 - 863 m,

- stoka „IV“ ulica Jačmenná PP DN/ID 300 - 160 m,

- stoka „V“ ulica Zavarská , PP DN/ID 300 - 190 m.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 10.08.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 21.08.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120