Poruchová služba

DispecingTrnavská vodárenská spoločnosť, a. s. zabezpečuje dodávku pitnej vody, odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie. V rámci zabezpečovania tejto činnosti dochádza k prerušeniam dodávky vody a odkanalizovania vody z dôvodu plánovanej výluky alebo havárie. Prerušenie dodávky vody a odkanalizovania sa riadi Zákonom č. 442/2002 Z. z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a jeho doplnkoch.

 
Plánované prerušenie dodávky vody a odkanalizovania
K plánovanému prerušeniu dodávky pitnej vody a odkanalizovania dochádza len v týchto výnimočných prípadoch:
 • technické príčiny pri výstavbe a prevádzke vodovodov a kanalizácie
 • porucha na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii
 • odstávka z dôvodu neplnenia zmluvy medzi zákazníkom a dodávateľom /Tavos, a. s./
 
Pri prerušení dodávky vody a odkanalizovania z technických príčin a poruchy sa zabezpečuje náhradné zásobovanie vodou a odkanalizovanie.V prípade odstávky z technických príčin a plánovaných opráv sa odstávka oznamuje zákazníkom 15 dní vopred listom, obecným rozhlasom a vyvesením oznamu na verejnom mieste. V prípade odstávky z neplnenia zmluvy je zákazník informovaný 3 dni vopred.
 
 
 

Náhradné zásobovanie a odkanalizovanie je zabezpečené:

 
 • dodávkou vody cisternou
 • obmedzením - prerušenou dodávkou vody v oznámených časových intervaloch
 • odvozom odpadovej vody cisternovým vozidlom
 • dočasným prečistením
  Poruchy
  Nahlasovanie porúch a zistených závad na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii preberajú pracovníci dispečingu 24- hodín denne na tel. čísle 033 / 59 66 182, ktorí o poruche upovedomia príslušného technika závodu, ktorý vykonáva pohotovosť.
  V ozname o poruche treba informovať o:
  • mieste poruchy (obec - mesto, ulicu, popisné prípadne súpisné číslo, alebo iné významné body, podľa ktorých sa dá porucha v teréne lokalizovať)
  • charaktere poruchy (o akú poruchu sa jedná, stručný popis)
  • oznámiť, kto poruchu nahlásil s kontaktom (telefónne číslo)
   Kontaktné číslo centrálnej poruchovej služby: 033 / 59 66 182
   E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

   CENTRÁLNE NAHLASOVANIE PORÚCH pre:

    • okres TRNAVA
    • okres PIEŠŤANY
    • okres HLOHOVEC – iba obce v pôsobnosti TAVOS, a.s., nie mesto Hlohovec