Dodávateľské zmluvy

Zmluvy s dodávateľmi v rámci projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a ŠR

1 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo Ev. č. objednávateľa 102/2011 na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“, kód projektu 24110110066
2 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo Ev. č. objednávateľa 102/2011 na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“, kód projektu 24110110066
3 Dodatok č. 1 k zmluve na poskytnutie služby "Stavebný dozor v rámci projektu Prívod vody Trnava - Križovany"
4 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 094/1.2MP/2010
5 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“
6 Zmluva na poskytnutie služby „Stavebný dozor v rámci projektu Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“
7 Zmluva o dielo na Archeologický výskum v rozsahu zemných prác na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“
8 Mandátna zmluva na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom"
9 Zmluva o dielo na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“
10 Rozhodnutie o zmene projektu "Kanalizácia Leopoldov a Červeník"
11 Dodatok č.5 k Zmluve o dielo na projekt "Kanalizácia Leopoldov a Červeník"
12 Rozhodnutie o zmene projektu "Kanalizácia Leopoldov a Červeník"
13 Dodatok č.4 k Zmluve o dielo na projekt "Kanalizácia Leopoldov a Červeník"
14 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo na projekt "Kanalizácia Leopoldov a Červeník"
15 Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
16 Rozhodnutie o zmene projektu "Kanalizácia Leopoldov a Červeník"
17 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku