Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Zhotovenie a dodanie kombinovaného vysokotlakového a sacieho vozidla

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zhotovenie a dodanie kombinovaného vysokotlakového a sacieho vozidla s recykláciou nasatej odpadovej vody o celkovej hmotnosti 26t s nasledovným vybavením:

  • cisterna - nerezová s celkovým objemom 12 000l,
  • čerpadlo - minimálne parametre 400 l/min, tlak 175 bar, tlak na tlakovom čerpadle sa musí dať plynule regulovať,
  • výveva - minimálne parametre: vodokružná výveva s výkonom 3 000 mᶾ/h pri 60% vákuu , zapínanie vývevy pomocou lamelovej spojky,
  • teleskopický výložník - vozidlo musí byť vybavené teleskopickým kazetovým výložníkom s paralelným vedením vysokotlakej hadice - savice DN150, rameno ktorého je pripevnené na otočnom navijaku,
  • navijak - vozidlo musí byť vybavené dvomi navijakmi: veľkým vysokotlakovým navijakom a malým hadicovým navijakom. Veľký navijak minimálne 160 m dĺžky, svetlosť DN32 prevádzkový tlak 250 bar. Malý hydraulický navijak musí obsahovať cca 60m vysokotlakovej hadice DN13,
  • regenerácia vody - niekoľko stupňová automatická recyklácia ovládaná pomocou Can-bus-u, pracujúca bez prerušenia sacích alebo preplachových činností s možnosťou vypnutia recyklácie.

Podrobnú špecifikáciu predmetu obstarávania obsahujú súťažné podklady.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 08.01.2016. Lehota na predkladanie ponúk je 29.01.2016.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Rekonštrukcia kanalizačných prečerpávacích staníc

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu spolu štyroch kanalizačných prečerpávacích staníc.

Predmetom úplnej stavebnej aj technologickej rekonštrukcie sú dve kanalizačné prečerpávacie stanice a to hlavná KPS v obci Smolenice a KPS v obci Lošonec. Na ďalších dvoch podružných kanalizačných prečerpávacích staniciach v Smoleniciach; KPS ČS1 (Chemolak) a KPS ČS2 (Bytovky) je predmetom rekonštrukcie iba elektrotechnologická časť a realizácia monitorovania predmetných KPS cez vodárenský dispečing obstarávateľa.

Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania v podobe projektovej dokumentácie je súčasťou súťažných podkladov.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 20.11.2015. Lehota na predkladanie ponúk je 30.11.2015.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Nákup nákladných vozidiel.

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup nákladných vozidiel.

Predmetom obstarania budú nasledovné vozidlá:

  1. trojstranný sklápač, nosnosť vozidla 10 t,
  2. nosič kontajnerov s hákovým naťahovaním o nosnosti 27 t,
  3. rýchlo výmenný systém s nadstavbou pitná voda a trojstranný sklápač, nosnosť podvozku 12 t.

Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v súťažných podkladoch.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 07.10.2015. Lehota na predkladanie ponúk je 19.10.2015.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120

Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v obci Krakovany

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu diela: Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v obci Krakovany.

Predpokladaná hodnota zákazky je 4.761.749,00 EUR, bez DPH.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 16.10.2015. Lehota na predkladanie ponúk je 06.11.2015.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Vykonanie energetického auditu

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na poskytnutie služby vykonania energetického auditu v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti.

Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 25.09.2015. Lehota na predkladanie ponúk je 05.10.2015.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.