Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Realizácia rekonštrukcie systému merania a regulácie ( MaR ) a automatizovaného systému riadenia technologických procesov (ASRTP) na čistiarni odpadových vôd Zeleneč

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie systému merania a regulácie ( MaR ) a automatizovaného systému riadenia technologických procesov (ASRTP) na čistiarni odpadových vôd Zeleneč.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 25.10.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 06.11.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Realizácia rekonštrukcie verejného vodovodu DN200 v dĺžke 240 m v obci Dolné Orešany bezvýkopovou technológiou

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie verejného vodovodu DN200 v dĺžke 240 m v obci Dolné Orešany bezvýkopovou technológiou.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 16.10.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 22.10.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Zrušenie tendra - Realizácia rekonštrukcie vodovodného potrubia DN200 v obci Dolné Orešany

Obstarávateľ ruší tender, ktorého predmetom zákazky bola realizácia rekonštrukcie vodovodného potrubia DN200 v obci Dolné Orešany.

O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 15. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Ďakujeme za doručené ponuky

Výmena vybranej časti elektroinštalácie a riadiaceho systému vo vodojeme a čerpacej stanici v objekte Bučanská

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výmenu vybranej časti elektroinštalácie a riadiaceho systému vo vodojeme a čerpacej stanici v objekte Bučanská ul. Trnava, ako aj diaľkový prenos medzi VDJ, ČS a dispečingom pomocou GSM komunikácie.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 18.10.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 25.10.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Nákup 1 ks manažérskeho osobného motorového vozidla

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup 1 ks manažérskeho osobného motorového vozidla v prevedení 4x4 s benzínovým motorom s objemom 2,5 l s výkonom od 140 do 145 kW so 6 stupňovou automatickou prevodovkou a s rázvorom 2.700 mm.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 15.10.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.10.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.