Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00            

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Klientský portál

Využite online rozhranie na vybavovanie agendy, prehľad spotreby a faktúr.

Najnovšie oznamy:

Oznam

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám , že od 21.4.2021 otvoríme podateľňu za dodržania covidových opatrení, ktoré spočívajú : – vstup do miestnosti podateľne len s respirátorom, nie s rúškom – každý pri vstupe si musí dezinfikovať ruky – vstup do miestnosti  len po jednej osobe

Čítať viac

Oznam

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že  požiadavky na opravu stavu spotreby uvedených  na faktúre bude  riešený výhradne na našom reklamačnom oddelení. Svoje požiadavky preto smerujte na:  reklamacie@tavos.sk Vaša žiadosť bude obsahovať číslo zákazníckeho účtu a v prílohe bude sken alebo fotografia so stavom reklamovanej spotreby uvedenej na meradle.

Čítať viac

Otváracia doba zákazníckych centier

Pondelok 7:00-15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:00-17:00
Štvrtok 7:00-15:00
Piatok 7:00-12:00
Zákaznícke centrum Trnava, Fraňa Kráľa 1:
033/59 66 405
033/59 66 213
033/59 66 215
033/59 66 217
Zákaznícke centrum Piešťany, Priemyselná 10:
033/59 66 146
033/59 66 166

Online u nás vybavíte:

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Stručne z histórie spoločnosti

Činnosť organizácie bývalých Západoslovenských vodární a kanalizácií sa začala dňom 1.júla 1966. Predchádzali tomu tieto udalosti: Organizačná prestavba celého národného hospodárstva, ktorej cieľom bolo zlepšiť sústavu plánovitého riadenia, začala koncom roka 1965.

Právnou normou, ktorou sa začala realizovať prestavba vodného hospodárstva, bol zákon č. 115 / 1965 Zb., na základe ktorého po viac ako siedmych rokoch vznikla Ústredná správa vodného hospodárstva / ÚSVH / na čele ktorej bol predseda, ktorý bol zároveň členom vlády. V rámci tohto sa zmenilo Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva na Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Vodné hospodárstvo na Slovensku riadila ÚSVH so slovenskými národnými orgánmi podľa zákonných predpisov.

V zápätí po vydaní zákona č. 115 / 1965 Zb. nasledovalo Uznesenie vlády ČSSR zo dňa 5.januára 1966 č.57 o organizačnom usporiadaní odvetvia vodného hospodárstva. Podľa tohto nariadenia bolo uložené ministrovi – predsedovi ÚSVH zabezpečiť organizačnú prestavbu vodného hospodárstva, počnúc dňom 1.januára 1966 s ukončením do 30.júna 1966 a zároveň predsedovia Krajských národných výborov mali úlohu zriadiť k 1.júlu 1966 krajské organizácie na úseku vodovodov a kanalizácií, ktoré budú podriadené Krajským národným výborom.

 

Bankové spojenie

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie:

Platby prevodným a inkasným príkazom:

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
Zákaznícke centrum Trnava
  • 033/ 59 66 213
  • 033/ 59 66 215
  • 033/ 59 66 217
  • 033/ 59 66 405
Zákaznícke centrum Piešťany
  • 033/ 59 66 146
  • 033/ 59 66 166

Zákaznícke centrá

Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:00 – 17:00
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:00
Piešťany, Trnava
Scroll to Top