Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Rekonštrukcia KPS Hoste

Základné údaje:

Investor:                TAVOS, a. s.

Realizátor diela:     JRP trade, s.r.o.

Termín realizácie: 2019-2020

Predmet diela:     vybudovanie novej hlavnej kanalizačnej prečerpávacej stanice (KPS) v obci Hoste a rekonštrukcia pôvodnej hlavnej KPS (ČS4)

Cieľ: Optimalizácia prečerpávania odpadových vôd na trase Hoste – ČOV Zeleneč a zvýšenie kapacity hlavnej prečerpávacej stanice v obci Hoste.

Popis: Kanalizácia v obci Hoste je súčasťou kanalizačnej sústavy Abrahám – Hoste, s hlavnou čerpacou stanicou na okraji obce Hoste, ktorou sú dopravované všetky odpadové vody sústavy do ČOV Zeleneč výtlačným potrubím DN 200 dĺžky cca 8,5 km.

Do hlavnej KPS v obci Hoste sú privádzané odpadové vody zo šiestich obcí, celkom od 12 374 obyvateľov.Počas prevádzky kanalizácie dochádzalo k častým poruchám v dôsledku nedostatočnej kapacity čerpacej stanice, porúch čerpadiel a opotrebovania stavebnej časti čerpacej šachty. Pri vznikajúcich haváriách a ich odstraňovaní bolo okolie neprimerane zaťažované hlukom a zápachom, preto bol tento stav nutné riešiť rekonštrukciou časti kanalizácie.

Rekonštrukcia čerpacej stanice v obci bola navrhnutá zmenou riešenia koncového úseku kanalizačnej sústavy tak, že bola vybudovaná nová hlavná prečerpávacia stanica (Hlavná KPS Hoste – ČOV) mimo zastavaného územia obce. Jestvujúce výtlaky „Abrahám – Hoste“ a „Veľká Mača – Hoste“ boli predĺžené a zaústené pred novú hlavnú KPS.

Pôvodná hlavná čerpacia stanica v obci (KPS 4) bude využívaná len na zber a odvádzanie odpadových vôd od časti obyvateľov obce Hoste.

                                            

Scroll to Top