Osvedčenie o akreditácii

Skúšobné laboratórium Tavos a.s. je akreditované na rozsah činnosti:

  • výkon skúšok pitných vôd
  • výkon skúšok odpadových vôd
  • odber vzoriek

Ostatné skúšky, ktoré nie sú uvedené v prílohe k osvedčeniu o akreditácii laboratórium vykonáva ako neakreditované skúšky alebo zabezpečuje subdodávateľsky.

Osvedčenie a o akreditácii

Rozhodnutie - SNAS

Rozsah akreditácie