Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00            

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Aktuálne informácie

Oznam

Dňa 30.7.2021 bude administratívna budova  TAVOS , a.s. v PN a v TT z technických príčin   zatvorená.

OZNAM PRE OBECNÉ ÚRADY

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ponúka  občanom vývoz žumpových vôd

fekálnym vozidlom v cene:

60 EUR s DPH. – jeden vývoz

Objednávky môžete posielať na mailovú adresu : objednavkydoprava@tavos.sk  

alebo telefonicky na číslo: 033/5966153   v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00

Oznam

Od pondelka 24. mája Trnavská  vodárenská spoločnosť  opäť otvorí  kontaktné centrum v Trnave, kde môžu zákazníci TAVOSu osobne riešiť agendu spojenú s dodávkou vody alebo odkanalizovaním územia.   

Oznámenie našim zákazníkom

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Vám oznamuje, že od 17.5.2021 bude prebiehať

odčítanie odberných  miest, ktoré spravuje naša spoločnosť.

Ďakujeme, že nám umožníte prístupy k Vašim meradlám.

Oznam

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám , že od 21.4.2021 otvoríme podateľňu za dodržania covidových opatrení, ktoré spočívajú :

– vstup do miestnosti podateľne len s respirátorom, nie s rúškom

– každý pri vstupe si musí dezinfikovať ruky

– vstup do miestnosti  len po jednej osobe

Oznam

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám, že  požiadavky na opravu stavu spotreby uvedených  na faktúre bude  riešený výhradne na našom reklamačnom oddelení.

Svoje požiadavky preto smerujte na:  reklamacie@tavos.sk

Vaša žiadosť bude obsahovať číslo zákazníckeho účtu a v prílohe bude sken alebo fotografia so stavom reklamovanej spotreby uvedenej na meradle.

Generálny pardon

TAVOS, a. s. oznamuje, že vzhľadom k pandemickým obmedzeniam predlžuje  lehotu na podanie generálneho pardonu  v období od 1. novembra 2020 do 30. júna 2021  –  umožňujeme, aby si obyvatelia oficiálne zlegalizovali napojenie na vodovodné a kanalizačné prípojky.

Cieľom akcie, ktorá prebieha od 1. novembra 2020 do 30. júna 2021, je zrušiť čiernych odberateľov vody a čiernych producentov odpadových vôd.

TAVOS, a. s. zaviedol 1. novembra 2020 tzv. generálny pardon a trvá do 30. júna 2021. O jeho udelení a predĺžení rozhodlo predstavenstvo TAVOS, a. s., pričom cieľom akcie je zrušiť čiernych odberateľov vody či neoprávnených producentov odpadových vôd.

TAVOS, a. s. upozorňuje, že uvedená akcia nie je represívna a je založená na dobrovoľnosti. Chce dať možnosť potenciálnym zákazníkom, ktorí nemajú podpísanú zmluvu, ale napriek tomu odoberajú vodu, respektíve produkujú odpadové vody, aby sa prihlásili, a aby tak zlegalizovali ich „čierny“ odber vody, či napojenie na verejnú kanalizáciu.

TAVOS, a. s. pri akcii zaručuje anonymitu. V praxi to teda znamená, že sa pri prihlasovaní nebude dať identifikovať, či ide o nového zákazníka alebo čierneho odberateľa, ktorý chce odber pitnej vody zlegalizovať.

Záujemcovia o prihlásenie sa nájdu tlačivo na internetovej stránke spoločnosti: www.tavos.sk, pričom prípadné ďalšie potrebné informácie získajú v zákazníckych centrách. Po prihlásení sa uzatvorí TAVOS, a. s. so záujemcom štandardnú zmluvu o dodávke pitnej vody alebo o odvádzaní odpadových vôd ako s kýmkoľvek iným, a to bez toho, že by bol nejako finančne postihnutý.

Po tejto predĺženej akcii (teda po 30. júni 2021) bude nasledovať represívna akcia s pracovným názvom „TAVOS bez čiernych odberov.“ Pôjde o nekompromisnú akciu zameranú na odhaľovanie čiernych odberateľov a producentov odpadových vôd. Po zistení neoprávneného odberu vody či napojenia sa na verejnú kanalizáciu bude TAVOS, a. s. voči takýmto osobám uplatňovať nielen nároky podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ale bude sa obracať aj na orgány činné v trestnom konaní s trestnými oznámeniami pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. f) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, podľa ktorého hrozí za krádež veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu trest odňatia slobody až na dva roky.

Oznam

Vážení zákazníci, z dôvodu zefektívnenia našej práce zriadili sme  účastnícke  číslo call centra TAVOS-u :  0850 111 784, na ktorom sme Vám prístupní každý pracovný deň od 8.00  do 14.00 hod.

Ročné úhrny zrážok pre rok 2021

Slovenský hydrometeorologický ústav stanovil lokálne priemerné ročné úhrny atmosférických zrážok v nasledovných lokalitách (je to priemer úhrnov z rokov 2016 – 2020)

LokalitaÚhrn atmosférických zrážok [mm]
Trnava574,3
Piešťany567,6
Vrbové567,2
Leopoldov602,9
Dechtice613,8
Ružindol574,3
Biely Kostol574,3
Madunice572,5
Špačince583,5
Zeleneč538,9

Oznam o vykonávaní prác na verejnom vodovode

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás dovoľuje informovať, že dňa 18.03.2021 v nočných hodinách (cca 22:00 – 6:00) budú prebiehať opravárenské práce v rámci vodojemu Moravany nad Váhom. Výkon týchto prác môže čiastočne obmedziť dodávku vody do domácností, prípadne zhoršiť senzorické vlastnosti  (zakalenie) dodávanej pitnej vody. Za prípadné problémy sa vopred ospravedlňujeme, budeme sa snažiť nevyhnutné opravy čo najskôr ukončiť  a vrátiť sa k štandardnému postupu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.

Scroll to Top