Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Aktuálne informácie

Oznam pre zákazníkov

Vážení zákazníci.

Oznamujeme Vám, že dňa 24.06.2022 bude administratívna budova pre zákazníkov z technických príčin zatvorená.

V prípade potreby kontaktujte pracovníkov:

Zákazníckeho centra Piešťany :

Oddelenie vyjadrovacích činností:

opialova@tavos.sk   

Podateľňa:

kucerkova@tavos.sk     

Pokladňa:

gogova@tavos.sk         

Dispečing:  033 / 59 66 182

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Oznam pre zákazníkov

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám, že dňa 14.04.2022 bude Administratívna budova TAVOS, a.s. v Piešťanoch (na ulici Priemyselná 10) a v Trnave (na ulici F. Kráľa 1) pre zákazníkov zatvorená.

V prípade potreby kontaktujte pracovníkov:

Zákazníckeho centra Trnava:

kormuthova@tavos.sk           033/59 66 213
chobotova@tavos.sk             033/59 66 217
hulmanova@tavos.sk             033/59 66 405
obalova@tavos.sk                  033/59 66 215

Zákazníckeho centra Piešťany:

madunicka@tavos.sk             033/59 66 166
moravkova@tavos.sk             033/59 66 146
jesensky@tavos.sk                 033/59 66 103
brezulova@tavos.sk    

Oddelenie vyjadrovacích činností Trnava:

kvasnickova@tavos.sk           033/59 66 209
meliskova@tavos.sk              033/59 66 202
keltikova@tavos.sk    

Oddelenie vyjadrovacích činností Piešťany:

opialova@tavos.sk                 033/59 66 121

Reklamačné oddelenie:

basovska@tavos.sk                033/59 66 190
makisova@tavos.sk               033/59 66 212

Podateľňa Trnava:

lorinczova@tavos.sk              033/59 66 211

Podateľňa Piešťany:

kucerkova@tavos.sk              033/59 66 101

Pokladňa Trnava:

brestovska@tavos.sk              033/59 66 307

Pokladňa Piešťany:

gogova@tavos.sk                   033/59 66 102

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Oznam Úradu verejného zdravotníctva

Oznam Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody 2022, ktorý si pripomíname dňa 22.marca:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca, sa vzhľadom na aktuálnu situáciu neuskutoční.

Svetový deň vody (uvzsr.sk)

Oznam o priemernom ročnom úhrne zrážok

Priemerný ročný úhrn zrážok pre roky 2017-2021:

LokalitaÚhrn atmosférických zrážok (mm)
Trnava563,4
Piešťany561,9
Vrbové554,1
Leopoldov583,2
Dechtice609,6
Ružindol563,4
Biely Kostol563,4
Madunice541,5
Špačince566,8
Zeleneč521,9

Oznam o aktuálnej maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd od 1.1.2022

Podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 § 3, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia
odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z., rozhodnutím č. : 0158/2021/V z 15. 12. 2021 pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., s účinnosťou 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 takto:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,7847

0.9416

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,6462

0.7754

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,2071

1,4485

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0158/2021/V z 15. 12. 2021 je k dispozícii k nahliadnutiu pod odkazom tu.

Cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je možné uplatniť len tým
subjektom, ktorý vlastnia verejný vodovod, ktorému Trnavská vodárenská spoločnosť dodáva pitnú vodu a tento subjekt ďalej fakturuje túto vodu konečnému spotrebiteľovi na základe vlastných schválených cien Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

OZNAM

Vážení zákazníci

Oznamujeme Vám, že v dňoch 10.11 – 18.11.2021 vrátane, bude Administratívna budova v Trnave z technických príčin zatvorená.

V prípade potreby kontaktujte pracovníkov:

Zákazníckeho centra Trnava :

kormuthova@tavos.sk

chobotova@tavos.sk

oliva@tavos.sk

obalova@tavos.sk

Oddelenie vyjadrovacích činností:

kvasnickova@tavos.sk

meliskova@tavos.sk

ocenaskova@tavos.sk

Reklamačné oddelenie:

basovska@tavos.sk

makisova@tavos.sk

Za pochopenie vopred ďakujeme.

OZNAM

     

Vážení zákazníci, Oznamujeme Vám, že zákaznícke centrum v Trnave a v Piešťanoch bude  dňa 18.10.2021 od 10.00 hod.  z technických príčin zatvorené.

 Ďakujeme Vám za pochopenie.

OZNAM

Vážení zákazníci,

Oznamujeme Vám, že zákaznícke centrum v Trnave a v Piešťanoch bude  dňa 4.10.2021 z technických príčin zatvorené.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

TAVOS, a.s. otvoril novovybudované zákaznícke centrum v Piešťanoch

V priemyselnej časti Piešťan Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 6. septembra slávnostne otvorila vlastné zákaznícke centrum. Po niekoľkomesačných stavebných prácach sa výrazným spôsobom zmenilo aj okolie spoločnosti. Bola vybudovaná nová prístupová cesta, vzniklo parkovisko s miestami aj pre invalidov, bol vynovený vstup do budovy, ako pre zákazníkov, tak aj pre zamestnancov. Zákazníci pri vstupe nájdu informačné a zákaznícke centrum s podateľňou a pokladňou. V rámci zákazníckeho centra sa nachádzajú, aj kancelária pre vyjadrovacie činnosti. Zmena prinesie zákazníkom výrazné uľahčenie vybavovania žiadostí, prístup k informáciám a všetko, čo moderné zákaznícke centrá poskytujú. 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Oznam

Vážení zákazníci,

Oznamujeme Vám, že zákaznícke centrum a podateľňa v Piešťanoch budú dňa 6.9.2021 pre verejnosť  z a t v o r e n é.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Scroll to Top