Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Aktuálne informácie

Oznam

Oznamujeme Vám, že v dňoch

od 1.2.2023 do 3.2.2023

bude pokladňa na prevádzke v Trnave otvorená

od 8.00 do 12.00

Odpočty vodomerov

Vážení zákazníci,

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám oznamuje, že od 2.11.2022 bude prebiehať realizácia odpočtov vodomerov našimi zamestnancami ku dňu 31.12.2022.

Žiadame preto občanov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov a zo šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k vodomeru.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ / producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu.

Stav vodomeru je možné nahlásiť prostredníctvom:

– call centra, na tel.č. 0850 111 784, 0850 111 755

– klientského portálu

– alebo na email: vodomer@tavos.sk

Oznam o priemernom ročnom úhrne zrážok

Priemerný ročný úhrn zrážok pre roky 2017-2021:

LokalitaÚhrn atmosférických zrážok (mm)
Trnava563,4
Piešťany561,9
Vrbové554,1
Leopoldov583,2
Dechtice609,6
Ružindol563,4
Biely Kostol563,4
Madunice541,5
Špačince566,8
Zeleneč521,9

Oznam o aktuálnej maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd od 1.1.2022

Podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 § 3, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia
odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z., rozhodnutím č. : 0158/2021/V z 15. 12. 2021 pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., s účinnosťou 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 takto:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,7847

0.9416

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,6462

0.7754

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,2071

1,4485

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0158/2021/V z 15. 12. 2021 je k dispozícii k nahliadnutiu pod odkazom tu.

Cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je možné uplatniť len tým
subjektom, ktorý vlastnia verejný vodovod, ktorému Trnavská vodárenská spoločnosť dodáva pitnú vodu a tento subjekt ďalej fakturuje túto vodu konečnému spotrebiteľovi na základe vlastných schválených cien Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

OZNAM

Vážení zákazníci

Oznamujeme Vám, že v dňoch 10.11 – 18.11.2021 vrátane, bude Administratívna budova v Trnave z technických príčin zatvorená.

V prípade potreby kontaktujte pracovníkov:

Zákazníckeho centra Trnava :

kormuthova@tavos.sk

chobotova@tavos.sk

oliva@tavos.sk

obalova@tavos.sk

Oddelenie vyjadrovacích činností:

kvasnickova@tavos.sk

meliskova@tavos.sk

ocenaskova@tavos.sk

Reklamačné oddelenie:

basovska@tavos.sk

makisova@tavos.sk

Za pochopenie vopred ďakujeme.

OZNAM

     

Vážení zákazníci, Oznamujeme Vám, že zákaznícke centrum v Trnave a v Piešťanoch bude  dňa 18.10.2021 od 10.00 hod.  z technických príčin zatvorené.

 Ďakujeme Vám za pochopenie.

OZNAM

Vážení zákazníci,

Oznamujeme Vám, že zákaznícke centrum v Trnave a v Piešťanoch bude  dňa 4.10.2021 z technických príčin zatvorené.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

TAVOS, a.s. otvoril novovybudované zákaznícke centrum v Piešťanoch

V priemyselnej časti Piešťan Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 6. septembra slávnostne otvorila vlastné zákaznícke centrum. Po niekoľkomesačných stavebných prácach sa výrazným spôsobom zmenilo aj okolie spoločnosti. Bola vybudovaná nová prístupová cesta, vzniklo parkovisko s miestami aj pre invalidov, bol vynovený vstup do budovy, ako pre zákazníkov, tak aj pre zamestnancov. Zákazníci pri vstupe nájdu informačné a zákaznícke centrum s podateľňou a pokladňou. V rámci zákazníckeho centra sa nachádzajú, aj kancelária pre vyjadrovacie činnosti. Zmena prinesie zákazníkom výrazné uľahčenie vybavovania žiadostí, prístup k informáciám a všetko, čo moderné zákaznícke centrá poskytujú. 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Scroll to Top