Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Aktuálne informácie

PONUKA – BALÍKOVANÉ SENO

TAVOS ponúka na predaj balíkované seno s nasledujúcimi parametrami:

  • priemer 550 – 600 mm
  • dĺžka 600mm
  • hmotnosť cca 35 – 45 kg
    Balíky sú uskladnené pod strechou. Cena za 1 balík 5,- € s DPH.

Kontakt:
Tel.: 033/59 66 174
GSM: 0905 604 239
e-mail: objednávkydoprava@tavos.sk

Oznam o priemernom ročnom úhrne zrážok

Priemerný ročný úhrn zrážok pre roky 2017-2021:

LokalitaÚhrn atmosférických zrážok (mm)
Trnava563,4
Piešťany561,9
Vrbové554,1
Leopoldov583,2
Dechtice609,6
Ružindol563,4
Biely Kostol563,4
Madunice541,5
Špačince566,8
Zeleneč521,9

Oznam o aktuálnej maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd od 1.1.2022

Podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 § 3, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia
odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z., rozhodnutím č. : 0158/2021/V z 15. 12. 2021 pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., s účinnosťou 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 takto:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,7847

0.9416

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,6462

0.7754

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,2071

1,4485

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0158/2021/V z 15. 12. 2021 je k dispozícii k nahliadnutiu pod odkazom tu.

Cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je možné uplatniť len tým
subjektom, ktorý vlastnia verejný vodovod, ktorému Trnavská vodárenská spoločnosť dodáva pitnú vodu a tento subjekt ďalej fakturuje túto vodu konečnému spotrebiteľovi na základe vlastných schválených cien Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

OZNAM

Vážení zákazníci

Oznamujeme Vám, že v dňoch 10.11 – 18.11.2021 vrátane, bude Administratívna budova v Trnave z technických príčin zatvorená.

V prípade potreby kontaktujte pracovníkov:

Zákazníckeho centra Trnava :

kormuthova@tavos.sk

chobotova@tavos.sk

oliva@tavos.sk

obalova@tavos.sk

Oddelenie vyjadrovacích činností:

kvasnickova@tavos.sk

meliskova@tavos.sk

ocenaskova@tavos.sk

Reklamačné oddelenie:

basovska@tavos.sk

makisova@tavos.sk

Za pochopenie vopred ďakujeme.

OZNAM

     

Vážení zákazníci, Oznamujeme Vám, že zákaznícke centrum v Trnave a v Piešťanoch bude  dňa 18.10.2021 od 10.00 hod.  z technických príčin zatvorené.

 Ďakujeme Vám za pochopenie.

OZNAM

Vážení zákazníci,

Oznamujeme Vám, že zákaznícke centrum v Trnave a v Piešťanoch bude  dňa 4.10.2021 z technických príčin zatvorené.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

TAVOS, a.s. otvoril novovybudované zákaznícke centrum v Piešťanoch

V priemyselnej časti Piešťan Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 6. septembra slávnostne otvorila vlastné zákaznícke centrum. Po niekoľkomesačných stavebných prácach sa výrazným spôsobom zmenilo aj okolie spoločnosti. Bola vybudovaná nová prístupová cesta, vzniklo parkovisko s miestami aj pre invalidov, bol vynovený vstup do budovy, ako pre zákazníkov, tak aj pre zamestnancov. Zákazníci pri vstupe nájdu informačné a zákaznícke centrum s podateľňou a pokladňou. V rámci zákazníckeho centra sa nachádzajú, aj kancelária pre vyjadrovacie činnosti. Zmena prinesie zákazníkom výrazné uľahčenie vybavovania žiadostí, prístup k informáciám a všetko, čo moderné zákaznícke centrá poskytujú. 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Oznam

Vážení zákazníci,

Oznamujeme Vám, že zákaznícke centrum a podateľňa v Piešťanoch budú dňa 6.9.2021 pre verejnosť  z a t v o r e n é.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Oznam

Vážení zákazníci,

                                                OZNAMUJEME VÁM

z technických príčin bude  oddelenie zákazníckeho centra v Piešťanoch a v Trnave , oddelenie podateľne a pokladne v Trnave od 30.08.201  do  02.09.2021 a oddelenie podateľne a pokladne v Piešťanoch od 02.09.2021 do 03.09. 2021 pre verejnosť 

                                                          zatvorené

      sme Vám k dispozícii  na  klientskom portáli  na web stránke spoločnosti TAVOS, a.s.

Ďakujeme za pochopenie

Scroll to Top