Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Útvar verejného obstarávania

Útvar verejného obstarávania
Útvar verejného obstarávania (ÚVO) je v rámci Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. začlenený pod Oddelenie právne, registratúry a obstarávania.
Útvar verejného obstarávania zabezpečuje obstarávanie tovarov, prác a služieb pre všetky jej činnosti a organizačné zložky. Obstarávanie sa realizuje v súlade s ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
V rámci uvedeného zákona je Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. klasifikovaná ako „obstarávateľ“.
Na základe uvedeného statusu a z toho plynúcich zákonných pravidiel sa realizácia obstarávaní v kategóriách predmetov obstarávania s finančným limitom nižším ako sú tzv. „nadlimitné zákazky“ uskutočňuje v zmysle Vnútropodnikovej smernice. Pre bližšie info kliknite na verejné súťaže.
Obstarávania, ktorých cena predmetu obstarávania je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky sa realizujú podľa uvedeného zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Scroll to Top