Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Politika kvality

Vedenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. spolu so všetkými zamestnancami si plne uvedomuje dôležitosť toho, že voda je drahocenná surovina, ktorá je pre človeka ničím nenahraditeľná, a preto sa prostredníctvom tejto politiky kvality zaväzujú:

  • trvale zlepšovať kvalitu dodávok pitnej vody verejným vodovodom, poskytovať kvalitné služby súvisiace s odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou a     s dôsledným čistením odpadových vôd so zreteľom na prevenciu znečisťovania,
  • trvale zlepšovať systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy STN EN ISO 9001:2016 a plniť jej aplikovateľné požiadavky, pretože SMK je neoddeliteľnou súčasťou fungovania našej spoločnosti,
  • minimalizovať negatívne dopady našej činnosti na životné prostredie a maximalizovať bezpečnosť a ochranu zdravia našich zamestnancov,
  • zlepšovať kvalitu života v oblasti pôsobnosti našej spoločnosti prostredníctvom zvyšovania napojenosti domácností a podnikateľských subjektov na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu,
  • udržiavať si svojich zákazníkov a získavať si nových, preto neustále preskúmavať ich požiadavky a požiadavky zainteresovaných strán a plniť ich v čo najvyššej možnej miere, pričom je potrebné zlepšovať vzájomnú dôveru a rešpekt,
  • venovať trvalú pozornosť riadeniu ľudských zdrojov, zlepšovať odbornosť a kompetentnosť zamestnancov našej spoločnosti,
  • podporovať a budovať iniciatívu, angažovanosť za kvalitu, lojalitu a pocit spolupatričnosti našich zamestnancov k tejto spoločnosti a firemnej kultúre,
  • využívať nové progresívne metódy a technológie pri riadení spoločnosti a jej procesov,
  • zabezpečovať dostupnosť zdrojov pre rozvoj, udržanie a trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti.
Scroll to Top