Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Cenník poskytovaných služieb a poplatkov

Od 1.11.2019 až do vydania nových cenníkov platí: 

Hodinová sadzba za:

všeobecné stavebno-montážne práce vo vodomernej šachte (okrem montáže a demontáže vodomeru) a za opravy na vodovodnej a kanalizačnej prípojke vrátane výkopových prác je 19,10 €/h bez DPH (s DPH 22,92 €/h),

v prípade vykonania prác v mimopracovnom čase 28,70 €/h bez DPH (s DPH 34,44 €/h). Hodinová sadzba je za 1 pracovníka. K vykonanej práci budú ešte vyfakturované náklady na dopravu a spotreba použitého materiálu.

Informujeme zákazníkov, že vodárenská spoločnosť si uplatňuje od 1.11.2019 stanovený fakturačný princíp, ktorý je oznámený v každom konkrétnom cenníku a to, že Vám budeme fakturovať v zmysle cenníkov za dopravné služby alebo za lokalizačné práce na vodohospodárskej sieti alebo za manipulačné práce s vodomermi alebo za vyhotovenie prípojok každých začatých 15 minút. 

Pri schválených ročných objednávkach, ktoré boli schválené pred účinnosťou tohto cenníka platia ceny podľa predošlého cenníka, resp. cenníka, ktorý bol aktuálny v čase schvaľovania objednávky.

Scroll to Top