Informácia o zámere zadania zákazky na nákup plynu

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodávanie zemného plynu pre obdobie rokov 2021 - 2023 do odberných miest obstarávateľa a pri splnení nasledovných podmienok:

- dodávateľ zemného plynu zabezpečí prepravu a distribúciu zemného plynu a služby spojené s dodávkou zemného plynu,

- dodávateľ zemného plynu preberá zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta odberateľa

- tolerancia odchýlky odobraného množstva zemného plynu od predpokladaného odberu obstarávateľa je -40% a +20% . Tolerancia sa počíta na celý objednaný objem, a za obdobie rokov 2021-2023 sa predpokladá spotreba obstarávateľa na úrovni 200.320,00 m3 ( 2.100,00 MWh ) ročne, pri zachovaní vyššie určenej odchýlky.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 14.02.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 21.02.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.