Dôležitý oznam

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám že článok uverejnený v Piešťanskom denníku,dňa 6.2.2020 pod názvom

"Odpor obyvateľov bol úspešný, vodárňam preddavkové platby neprešli ",

je zavádzajúci vo vzťahu k väčšine zákazníkov, ktorí súhlasili so zálohovými platbami.

Naša spoločnosť reagovala na dlhodobé podnety od občanov, o možnosť realizovať zálohové platby. Preto aj naďalej pokračujeme v zavádzaní pro-zakazníckeho spôsobu úhrad zálohových platieb za dodávku pitnej vody a likvidáciu splaškovej vody.