Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodanie 2 ks horizontálnych čerpadiel na pitnú vodu Lowara NSCS 150-400/900/W45VCC4 (alebo horizontálnych čerpadiel na pitnú vodu, ktoré sú k týmto rovnocenné) a ich následná montáž v objekte strojovne čerpacej stanice pitnej vody v obci Dechtice.

Cieľom obstarávateľa je energeticky zefektívniť prevádzku ČS Dechtice, čo sa má dosiahnuť realizáciou diela - dodaním a montážou špecifikovaných čerpadiel.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 27.03.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 08.04.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.