Vodomer a zima

vodomerV zimnom období by si majitelia rodinných domov, chát a chalúp mali nájsť čas a pripraviť vodomerné šachty a vodomery na zimu. Predchádzať problémom je vždy výhodnejšie, ako ich následne riešiť a to platí i v tomto prípade. Najčastejšou poruchou, ktorá spája zimu a vodomery je ich prasknutie vplyvom mrazivého počasia. Problém zamrznutia vodomeru sa najčastejšie vyskytuje v chatových a záhradkárskych oblastiach, kde sa majitelia v zime toľko nezdržiavajú, „pozabudnú“ vypustiť vodu z vodovodného systému a vodomery a vodomerné šachty zabezpečiť proti nepriaznivému počasiu.

Vodomer však môže zamrznúť i v dome, kde je minimálny odber vody, najmä ak je vodomer nainštalovaný nízko pod stropom šachty, alebo je nedostatočne zabezpečené uzatváranie vodomernej šachty. Vodomer síce nie je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti, avšak tento je povinný ho zabezpečiť pred zamrznutím. Poďme si povedať niekoľko jednoduchých rád, ktorých dodržiavaním sa ako majitelia nehnuteľností vyhneme zbytočným problémom a najmä zbytočne vyhodeným financiám.

Ak je váš vodomer umiestnený vonku vo vodomernej šachte:

  • zabezpečte ho použitím vhodnej tepelnej izolácie, najmä v období silných mrazov (ak sa nachádza v hĺbke min. 1,3m pod terénom, nie je izolácia potrebná),
  • poklop šachty prikryte vhodným izolačným materiálom (napr. polystyrénom a pod.),
  • šachtu starostlivo uzatvorte, aby ste zabránili natekaniu povrchovej vody.

Ak je váš vodomer vo vnútri nehnuteľnosti:

  • ochráňte potrubie, ktoré je vystavené mrazu, napríklad omotaním vhodným izolačným materiálom, ktorý nesaje vlhkosť,
  • priestor, kde sa vodomer nachádza dobre uzatvorte a chráňte ho tak pred chladným vzduchom zvonku (prievanom), ktorý môže taktiež spôsobiť jeho zamrznutie.

Ak sa váš vodomer nachádza v zime nevyužívanej rekreačnej alebo záhradkárskej oblasti:

  • pred odchodom vypustite vodu z vnútorných rozvodov a prípojky a uzatvorte hlavný uzáver vody.Ako tepelnú izoláciu používajte zásadne materiály, ktoré nemôžu navlhnúť!

Pozn.: Ak dôjde k zamrznutiu vodomeru, je potrebné počítať s jeho výmenou, pričom cena najbežnejšieho meradla typu 3-5 je cca 31,23 EUR s DPH.