Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Výzva pre vlastníkov kanalizačných (KP) a vodovodných (VP) prípojok

Vážení zákazníci, vážení obyvatelia,
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás dovoľuje informovať, že v období od 2.5.2024 po dobu cca 10 týždňov bude realizovať rekonštrukciu verejnej kanalizácie na ulici Štúrova, Piešťany. Zároveň budú prebiehať i čiastkové práce na verejnom vodovode. Odvádzanie splaškových vôd a zásobovanie vodou bude zabezpečené i počas tohto obdobia len s prechodnými obmedzeniami. Po ukončení tejto rekonštrukcie by mala nasledovať komplexná obnova telesa a povrchu cesty i chodníkov realizovaná Mestom Piešťany. Počas uvedených prác na verejných sieťach TAVOS, a.s.

odporúča

všetkým vlastníkom rekonštrukciu ich kanalizačných (KP) a vodovodných prípojok (VP), ktoré nie sú vo vyhovujúcom technickom stave.
Zároveň by sme radi ponúkli vlastníkom i ďalšie služby ohľadne prípojok ako napr.:

  • zhotovenie samostatného napojenia na verejnú kanalizáciu (VK) alebo vodovod (VV)
    a vybudovanie samostatnej prípojky (napr. ak majú 2 nehnuteľnosti 1 spoločnú KP/VP),
  • zmenu umiestnenia prípojky (KP/VP) v prípade potreby,
  • vybudovanie nových prípojok (KP/VP) pre plánované stavby.


Žiadateľ o novú prípojku (KP/VP) je povinný na vlastné náklady odstrániť pôvodné napojenie na existujúci verejnú kanalizáciu (VK) alebo vodovod (VV).
Prípojky (KP/VP), ktoré nie sú funkčné alebo sú pripojené na VK/VV nelegálne, budú odpojené.
Rekonštrukcia alebo osadenie novej prípojky môže zabrániť budúcim poruchám na prípojke. Tým je možné predchádzať ekonomicky náročnému narušeniu obnovenej komunikácie pri eventuálnych budúcich opravách či iných zásahoch do prípojok.
Dobudovanie prípojky na verejnom priestranstve/pozemku (od bodu napojenia na verejnú sieť VK/VV po hranicu súkromného pozemku) musí vlastník prípojky ukončiť do termínu zahájenia rekonštrukčných prác na komunikáciách plánovaných Mestom Piešťany. Spätné úpravy je potrebné vykonať do stavu finálnej zhutnenej podkladovej vrstvy (bez zhotovenia krycích vrstiev ako asfalt, zámková dlažba a pod.), prípadne podľa dohody s Mestom Piešťany a Službami mesta Piešťany.
V prípade záujmu o uvedené služby týkajúce sa Vašej KP a/alebo VP kontaktujte, prosím, zástupcu zhotoviteľa spoločnosti INTHERM, s.r.o. (kontaktné údaje uvedené nižšie). Ten po vykonaní obhliadky dohodne konkrétne technické i cenové podmienky realizácie. Orientačná jednotková cena zahrňujúce všetky potrebné práce a materiály je cca 229,72€ bez DPH/1bm prípojky (KP/VP).
Všetky náklady na akékoľvek práce v súvislosti s prípojkami (KP/VP) na verejný vodovod a/alebo kanalizáciu bude znášať vlastník prípojky.
Kontaktné údaje na zhotoviteľa:

INTHERM s.r.o.
Jaroslav Szalai   mobil: 0907 667 919 
Ing. Dávid Romaňák     mobil: 0917 474 320

Vopred sa ospravedlňujeme za prípadne obmedzenia a znížený komfort, ktorý môže dočasne nastať počas prebiehajúcich prác a zmeny organizácie dopravy pri potrebnej uzávere ulice.
Ďakujeme za Vašu ústretovosť a pochopenie.
S úctou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Scroll to Top