Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Realizácia odpočtov

Vážení zákazníci,
TAVOS, a.s. Vám oznamuje, že od 9.5.2024 bude prebiehať realizácia odpočtov vodomerov našimi zamestnancami na odberných miestach s fakturačným – odpočtovým obdobím „Ročné – Jún“ v týchto obciach a mestách:
Biely Kostol
Cífer
Červeník
Dolné Dubové
Dolný Lopašov
Hrnčiarovce nad Parnou
Chtelnica
Kátlovce
Križovany nad Dudváhom
Leopoldov
Madunice
Majcichov
Malženice
Nižná
Opoj
Paderovce
Radošovce
Ratkovce
Ružindol
Suchá nad Parnou
Trakovice
Veselé
Vlčkovce
Zavar
Zvončín
Žlkovce
Zdvorilo preto žiadame zákazníkov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k meradlu – vodomeru.
Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu do 5 kalendárnych dní odo dňa zanechania oznamu (odpočtového lístka).
V prípade, že nebude odčítanie zrealizované v lehote, bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie. Upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).

Stav vodomeru je možné tiež nahlásiť v termíne do 30.6.2024 prostredníctvom:

Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru je čitateľná fotografia vodomeru.

Scroll to Top