Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Zmena ceny vodného a stočného pre rok 2010

Na základe cenového rozhodnutia č. 0165/2010/v Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) boli schválené tieto ceny, ktoré sú účinné od 03.08.2010:

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (čiže vodné):

0,6879 €/m3 (bez DPH) čo je 0,8186 €/m3 (s DPH)

———————————————————————————————————————————————

Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody (t.j. aj zrážkovej) verejnou kanalizáciou (čiže stočné):

0,8973 €/m3 (bez DPH) čo je 1,0678 €/m3 (s DPH)

——————————————————————————————————————————————— 

Cena za vodu (vodné a stočné spolu) pre rok 2010:

1,5852 €/m3 (bez DPH) čo je 1,8864 €/m3 (s DPH)

——————————————————————————————————————————————— 

Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre rok 2010:

0,5741 €/m3 (bez DPH) čo je 0,6832 €/m3 (s DPH)
Scroll to Top