Po 7:00-11:30,prestávka,12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30,prestávka,12:00-17:00 | Št 7:00-11:30,prestávka,12:00-15:00 | Pi nestránkový deň         

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Objednávky

Objednávanie služieb
Zákazník musí podať písomnú objednávku na požadované analýzy. Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:

1. Názov právnickej alebo fyzickej osoby
2. Adresu právnickej alebo fyzickej osoby a fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa osoby)
3. Telefonický kontakt, e-mail, meno zodpovednej osoby
4. IČO, DIČ (v prípade právnickej osoby)
5. Špecifikáciu požadovaných skúšok a odberov vzoriek
6. Špecifikáciu a adresu odberného miesta

Spôsob podania objednávky

1. poštou – na adresu Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Skúšobné laboratórium, Priemyselná ul. 10, 921 79 Piešťany
2. e- mailom – na adresu : laboratorium@tavos.sk
3. osobne – na adrese Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. Čistiareň odpadových vôd, Bratislavská cesta 3588, 921 01 Piešťany

Kontakty :

033 /59 66 301 Mgr. Komadelová
033 /59 66 303 Ing. Kusendová
033 /59 66 308 Ing. Krajčíriková

Scroll to Top