Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Informácia o zámere zadania zákazky na nákup koagulantov

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zabezpečenie dodávok zrážadla – koagulantu pre účely chemického zrážania fosforu a látkového dočistenia vyčistenej odpadovej vody na čistiarňach odpadových vôd obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje dodávanie koagulantov:

vodného roztoku síranu železitého Fe2(SO4)3 a zmesného vodného roztoku síranu železitého s obsahom soli Al3+ a katiónaktívnej živice na elimináciu vláknitých mikroorganizmov.

Na základe výsledku vyhodnotenia tendra bude s úspešným uchádzačom uzatvorená rámcová kúpna zmluva na obdobie 2 rokov.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 22.10.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 29.10.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Scroll to Top