Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

OZNAM O ODSTÁVKE VODY

Vážení odberatelia,

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám oznamuje, že dňa 27.09.2023 budú na armatúrnej šachte (ďalej len AŠ) na ul. J.G. Tajovského prebiehať rekonštrukčné práce na podzemných objektoch – AŠ a ich technickom vybavení, ktoré si nevyhnutne vyžiadajú odstávku – prerušenie dodávky vody.

PRERUŠENIE dodávky vody

27.09.2023 od 05:00hod –  28.09.2023 do 05:00hod

 Predpokladaná doba odstávky dodávky vody je 24- hodín.

Počas doby odstávky vody budú dodávky vody zabezpečované cisternami.

Dotknuté územie s prerušením dodávky vody

– bytové domy, budovy, zariadenia, inštitúcie a pod:

 • J.G. Tajovského: na strane od parku Janka Kráľa od križovania ul. T.G. Tajovského / B. Smetanu / Čajkovského  – po BD ul. T.G. Tajovského č. 6 – 4 a č. 7 – 9 v smere na Kamenný mlyn,
 • Čajkovského: na strane od parku Janka Kráľa od križovania ul. T.G. Tajovského / B. Smetanu / Čajkovského  – po BD ul. Čajkovského č. 21 – 23,  27 – 25 a 31 – 29 v smere na Kamenný mlyn,
 • Mozartová: na strane od parku Janka Kráľa od križovania ul. Čajkovského / Mozartová  – po BD ul. Mozartová č. 6 – 4 v smere na Kamenný mlyn,
 • Staničná: –     firma ŽELOS, spol. s r.o., BD ul. Staničná pri firme ŽELOS spol. s r.o.,
 • ŽSR depo Trnava.

V prípade havarijného stavu uzáverov na trase verejného vodovodu môže prísť k zníženiu tlaku vody resp. k  prerušeniu dodávky pitnej vody počas horeuvedenej doby aj na nasledujúcich uliciach:

 • B. Smetanu – od križovania ul. B. Smetanu / J. Bottu – po križovanie ul. B. Smetanu / T.G. Tajovského a Čajkovského,
 • J. Bottu – od križovania ul. J. Bottu / B. Smetanu – po križovanie ul. J. Bottu / G. Dusíka,
 • ul. G. Tajovského:
 • BD ul. J.G. Tajovského č. 1, 2 a 3,  č. 20 a 21,
 • zdravotné stredisko,
 • G. Dusíka – v celej dĺžke,
 • ul. Kornela Mahra – v celej dĺžke,
 • ul. Lomonosovová – v celej dĺžke,
 • ul. Mozartová – výškové 13- poschodové BD č. 11 a 12,
 • ul. Beethovenová – výškový 13- poschodový BD č. 34,
 • Nákupné centum Cassalle,
 • BD Cassalle na sídlisku Prednádražie – výškový 13- poschodový BD Cassalle,
 • Golianova – výškové 13- poschodové BD č. 32, 33 a 34,
 • Jiráskova – výškové 13- poschodové BD č. 22, 23 a 24.

Počas doby odstávky budú dodávky vody zabezpečované 3- mi cisternami. Poloha cisterien:

 • Mozartova – na parkovisku pred COOP Jednota,
 • Lomonosovova – v uličke medzi SPŠ stavebná a Stredná odborná škola obchodu a služieb,
 • Čajkovského – pri MŠ Čajkovského 28/

Nepredpokladaná odstávka, v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu vodovodnej siete,  sa môže dotknúť aj objektov a  častí nachádzajúcich sa v bezprostrednom, blízkom dosahu.

Z dôvodu bezpečnosti bude stavebno – pracovný priestor ohradený. 

Počas realizácie rekonštrukčných prác budú vykonávané aj nevyhnutne potrebné dopravné obmedzenia.

V čase realizácie rekonštrukčných prác na armatúrnej šachte Vás chce požiadať o strpenie       

prípadného rušenia nočného kľudu – zvýšená hlučnosť,

Ďakujeme za porozumenie a strpenie nevyhnutných obmedzení.

Scroll to Top