Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Ponuka na prevzatie stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácii do majetku spoločnosti.

Vážený pán konateľ (prípadne iný názov štatutára),

na základe zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu / verejnej kanalizácie, prevádzkuje Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany vodnú stavbu špecifikovanú v čl. II bode 2 predmetnej zmluvy, ktorá je vo Vašom vlastníctve.

Nakoľko si TAVOS – správa rizikových aktív, s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je práve Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., uvedomuje časovú, technickú a ekonomickú náročnosť plnenia povinností asociovaných s vlastníctvom vodných stavieb a vyplývajúcich predovšetkým zo zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v. z. n. p. a jeho vykonávacích predpisov, ponúka Vám týmto možnosť bezodplatného prevzatia predmetnej vodnej stavby do svojho majetku – jednotlivých stavebných objektov

v rozsahu, v ktorom sú prevádzkované Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

Scroll to Top