Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Svetový deň vody – výsledky laboratórnych stanovení dusičnanov

Pri príležitosti svetového dňa vody bolo testovaných 425 vzoriek pitnej vody doručených zákazníkmi. Vo vzorkách vody bola stanovovaná koncentrácia dusičnanov. Viac ako 40% vzoriek nami testovaných vzoriek svojim obsahom dusičnanov nezodpovedalo požiadavkám na pitnú vodu, koncentrácia dusičnanov prekračovala limitnú hodnotu 50 mg/l.

 Výsledky stanovení dusičnanov v jednotlivých vzorkách sú zverejnené v tabuľke.

 Príčinou vysokej koncentrácie dusičnanov v studňovej vode môže byť septik, netesná žumpa, žumpa s tzv. trativodom, hnojisko, zle utesnená kanalizačná prípojka, ale aj intenzívna poľnohospodárska činnosť s použitím hnojív v okolitom území.

 Vysoký obsah dusičnanov vo vodách predstavuje riziko dojčatá, keď k príprave umelej výživy detí sa používa voda z týchto studní. V ich tráviacom trakte sa dusičnany vplyvom niektorých baktérii redukujú na toxické dusitany, ktoré po vstrebaní do krvi spôsobujú premenu krvného farbiva hemoglobínu na methemoglobín, ktorý nie je schopný prenášať kyslík. Nedostatok kyslíka sa v prvej fáze prejaví modraním kože a pier, pri vážnych stavoch skutočným dusením a poškodením funkcie mozgu až zlyhaním základných životných funkcií. V organizme dospelých môžu dusitany v žalúdku reagovať s amínmi a amidmi, pričom sa tvoria nitrozamíny, ktoré sú karcinogénne.

Scroll to Top