Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Cena vodného a stočného pre rok 2012

Na základe cenového rozhodnutia č. 0062/2012/V Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) boli schválené tieto ceny, ktoré sú účinné od 01.01.2012:

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (čiže vodné):

0,6879 €/m3 (bez DPH) čo je 0,8255 €/m3 (s 20% DPH)

———————————————————————————————————————————————

Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody (t.j. aj zrážkovej) verejnou kanalizáciou (čiže stočné):

1,0253 €/m3 (bez DPH) čo je 1,2304 €/m3 (s 20% DPH)

———————————————————————————————————————————————

Cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre rok 2012:

0,5741 €/m3 (bez DPH) čo je 0,6889 €/m3 (s 20 % DPH)

 

Oproti minulému roku sa cena vodného pre rok 2012 nezvyšuje a cena stočného sa zvyšuje o 8,8%.

Scroll to Top