Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Cena vodného a stočného na rok 2017

URSOV zmysle usmerňujúceho oznámenia ÚRSO zo dňa 28.2.2017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. všetkým svojim zákazníkom oznamuje zrušenie dvojzložkových cien a so spätnou platnosťou od 1.1.2017 opätovne sa vraciame k jednozložkovým cenám, ktorých výška bude rovnaká, aká sa uplatňovala v roku 2016.

Pozrite si cenové rozhodnutie z ÚRSO.

Plné znenie oznamu si je možné prezrieť na internetovej stránke ÚRSO – http://www.urso.gov.sk

Faktúry s dvojzložkovou cenou budú opravené na jednozložkovú cenu v nasledujúcich marcových dňoch v zmysle nového  cenového rozhodnutia. A zároveň upozorňujeme zákazníkov, že v prípade že už uhradili takéto faktúry s dvojzložkovou cenou môžu vznikať na opravných faktúrach nielen preplatky (suma k úhrade bude záporná) ale aj nedoplatky (suma k úhrade bude kladná). Opravné faktúry budú zaslané všetkým našim zákazníkom, ktorí od nás obdržali faktúru s dvojzložkovou cenou, to znamená aj tí, ktorí neuhradili faktúru.

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom za 1 m30,7286 Eur bez DPH (0,8743 Eur s DPH)

Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom za 1 m30,5980 Eur bez DPH (0,7176 Eur s DPH)

Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou za 1 m31,0758 Eur bez DPH (1,2910 Eur s DPH)

V cenách s DPH je použitá sadzba DPH vo výške 20 %.

Scroll to Top