Po 7:00-11:30,prestávka,12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30,prestávka,12:00-17:00 | Št 7:00-11:30,prestávka,12:00-15:00 | Pi nestránkový deň         

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Klientsky portál

Využite online rozhranie na vybavovanie agendy, prehľad spotreby a faktúr.

Najnovšie oznamy:

OZNAM

Vážení zákazníci Oznamujeme Vám, že v dňoch 10.11 – 18.11.2021 vrátane, bude Administratívna budova v Trnave z technických príčin zatvorená. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov: Zákazníckeho centra Trnava : kormuthova@tavos.sk chobotova@tavos.sk oliva@tavos.sk obalova@tavos.sk Oddelenie vyjadrovacích činností: kvasnickova@tavos.sk meliskova@tavos.sk ocenaskova@tavos.sk Reklamačné oddelenie: basovska@tavos.sk makisova@tavos.sk Za pochopenie vopred ďakujeme.

Čítať viac

OZNAM

      Vážení zákazníci, Oznamujeme Vám, že zákaznícke centrum v Trnave a v Piešťanoch bude  dňa 18.10.2021 od 10.00 hod.  z technických príčin zatvorené.  Ďakujeme Vám za pochopenie.

Čítať viac

OZNAM PRE OBECNÉ ÚRADY

31. mája 2021

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ponúka občanom vývoz žumpových vôd
fekálnym vozidlom v cene:
60 EUR s DPH. – jeden vývoz
Objednávky môžete posielať na mailovú adresu : objednavkydoprava@tavos.sk  
alebo telefonicky na číslo: 033/5966153 v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00

Pozastavene realizácií vodovodných prípojok

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že v zimnom období od 1.12.2021 do 15.03.2022 sú zriaďovania nových alebo rekonštrukcie pôvodných vodovodných prípojok z dôvodu nevhodných klimatických podmienok (nízka teplota), pozastavené.

Žiadosti o zhotovenie napojenia a uzavretie zmluvy budú po zlepšení klimatických podmienok vybavované v poradí, v akom boli doručené do Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Otváracia doba zákazníckych centier

Pondelok od 7.00 do 11.30 hod. prestávka 12.00 – 15.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda od 7.00 do 11.30 hod. prestávka 12.00 – 17.00 hod.
Štvrtok od 7.00 do 11.30 hod. prestávka 12.00 – 15.00 hod.
Piatok nestránkový deň
Zákaznícke centrum Piešťany, Priemyselná 10:
033/59 66 146
033/59 66 166
Zákaznícke centrum Trnava, Fraňa Kráľa 1:
033/59 66 405
033/59 66 213
033/59 66 215
033/59 66 217

Online u nás vybavíte:

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Stručne z histórie spoločnosti

Činnosť organizácie bývalých Západoslovenských vodární a kanalizácií sa začala dňom 1.júla 1966. Predchádzali tomu tieto udalosti: Organizačná prestavba celého národného hospodárstva, ktorej cieľom bolo zlepšiť sústavu plánovitého riadenia, začala koncom roka 1965.

Právnou normou, ktorou sa začala realizovať prestavba vodného hospodárstva, bol zákon č. 115 / 1965 Zb., na základe ktorého po viac ako siedmych rokoch vznikla Ústredná správa vodného hospodárstva / ÚSVH / na čele ktorej bol predseda, ktorý bol zároveň členom vlády. V rámci tohto sa zmenilo Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva na Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Vodné hospodárstvo na Slovensku riadila ÚSVH so slovenskými národnými orgánmi podľa zákonných predpisov.

V zápätí po vydaní zákona č. 115 / 1965 Zb. nasledovalo Uznesenie vlády ČSSR zo dňa 5.januára 1966 č.57 o organizačnom usporiadaní odvetvia vodného hospodárstva. Podľa tohto nariadenia bolo uložené ministrovi – predsedovi ÚSVH zabezpečiť organizačnú prestavbu vodného hospodárstva, počnúc dňom 1.januára 1966 s ukončením do 30.júna 1966 a zároveň predsedovia Krajských národných výborov mali úlohu zriadiť k 1.júlu 1966 krajské organizácie na úseku vodovodov a kanalizácií, ktoré budú podriadené Krajským národným výborom.

 

Bankové spojenie

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie:

Platby prevodným a inkasným príkazom:

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
Zákaznícke centrum Trnava
  • 033/ 59 66 213
  • 033/ 59 66 215
  • 033/ 59 66 217
  • 033/ 59 66 405
Zákaznícke centrum Piešťany
  • 033/ 59 66 146
  • 033/ 59 66 166

Zákaznícke centrá

Pondelok od 7.00 do 11.30 hod. prestávka 12.00 – 15.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda od 7.00 do 11.30 hod. prestávka 12.00 – 17.00 hod.
Štvrtok od 7.00 do 11.30 hod. prestávka 12.00 – 15.00 hod.
Piatok nestránkový deň
Scroll to Top