Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Odstávka pitnej vody na ulici Štúrova, Piešťany

Vážení zákazníci, vážení obyvatelia,Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch21.6.2024 a 25.6.2024v čase od 8.00 do 13.00 hodbude realizovať rekonštrukčné práce na verejnom vodovode na ulici Štúrova, Piešťany. Počastýchto prác je plánované prerušenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou na dotknutej ulici.V súvislosti s prácami na verejnom vodovode TAVOS, a.s. odporúča všetkým odberateľom,

Čítať viac

Výzva pre vlastníkov kanalizačných (KP) a vodovodných (VP) prípojok

Vážení zákazníci, vážení obyvatelia,Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás dovoľuje informovať, že v období od 2.5.2024 po dobu cca 10 týždňov bude realizovať rekonštrukciu verejnej kanalizácie na ulici Štúrova, Piešťany. Zároveň budú prebiehať i čiastkové práce na verejnom vodovode. Odvádzanie splaškových vôd a zásobovanie vodou bude zabezpečené i počas tohto obdobia len s prechodnými obmedzeniami.

Čítať viac

Klientsky portál

Využite online rozhranie na vybavovanie agendy, prehľad spotreby a faktúr.

Dôležité oznamy:

OZNAM PRE OBECNÉ ÚRADY

1. január 2023

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že od 1.1.2023 sa mení cena za vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom na
70 EUR s DPH. – jeden vývoz
Objednávky môžete posielať na mailovú adresu : objednavkydoprava@tavos.sk  alebo telefonicky na číslo: 033/5966153 v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00

Projekt

Projekt

Otváracia doba zákazníckych centier

Pondelok 7.00 - 11.30 hod. 12.00 – 15.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 7.00 - 11.30 hod. 12.00 – 17.00 hod.
Štvrtok 7.00 - 11.30 hod. 12.00 – 15.00 hod.
Piatok nestránkový deň
obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.
Zákaznícke centrum Piešťany, Priemyselná 10
Zákaznícke centrum Trnava,
Fraňa Kráľa 1
Pokladňa Piešťany
Pondelok-piatok
od 7.00 - 11.30 hod., 12.00 -15.00 hod.
Obedňajšia prestávka od 11.30 - 12.00 hod.
Pokladňa Trnava
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok
od 7.00 - 11.30 hod.
Obedňajšia prestávka od 11.30 - 12.00 hod.
Streda
od 7.00 - 15.00 hod.
Obedňajšia prestávka od 11.30 - 12.00 hod.
Call-centrum:
+421 850 111 755
Poruchová služba:
+421 33 59 66 182
Od 22.12.2022 do 01.01.2023 budú naše zákaznícke centrá zatvorené z dôvodu celozávodnej dovolenky. Tešíme sa na Vás opäť 02.01.2023.

Online u nás vybavíte:

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Stručne z histórie spoločnosti

Činnosť organizácie bývalých Západoslovenských vodární a kanalizácií sa začala dňom 1.júla 1966. Predchádzali tomu tieto udalosti: Organizačná prestavba celého národného hospodárstva, ktorej cieľom bolo zlepšiť sústavu plánovitého riadenia, začala koncom roka 1965.

Právnou normou, ktorou sa začala realizovať prestavba vodného hospodárstva, bol zákon č. 115 / 1965 Zb., na základe ktorého po viac ako siedmych rokoch vznikla Ústredná správa vodného hospodárstva / ÚSVH / na čele ktorej bol predseda, ktorý bol zároveň členom vlády. V rámci tohto sa zmenilo Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva na Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Vodné hospodárstvo na Slovensku riadila ÚSVH so slovenskými národnými orgánmi podľa zákonných predpisov.

V zápätí po vydaní zákona č. 115 / 1965 Zb. nasledovalo Uznesenie vlády ČSSR zo dňa 5.januára 1966 č.57 o organizačnom usporiadaní odvetvia vodného hospodárstva. Podľa tohto nariadenia bolo uložené ministrovi – predsedovi ÚSVH zabezpečiť organizačnú prestavbu vodného hospodárstva, počnúc dňom 1.januára 1966 s ukončením do 30.júna 1966 a zároveň predsedovia Krajských národných výborov mali úlohu zriadiť k 1.júlu 1966 krajské organizácie na úseku vodovodov a kanalizácií, ktoré budú podriadené Krajským národným výborom.

 

Bankové spojenie

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie:

Platby prevodným a inkasným príkazom:

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
Zákaznícke centrum Trnava
  • 033/ 59 66 213
  • 033/ 59 66 215
  • 033/ 59 66 217
  • 033/ 59 66 405
Zákaznícke centrum Piešťany
  • 033/ 59 66 146
  • 033/ 59 66 166

Zákaznícke centrá

Pondelok 7.00 – 11.30 hod.    12.00 – 15.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 7.00 – 11.30 hod.    12.00 – 17.00 hod.
Štvrtok 7.00 – 11.30 hod.    12.00 – 15.00 hod.
Piatok nestránkový deň
obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.
Call-centrum:

+421 850 111 755

Odstávka pitnej vody na ulici Štúrova, Piešťany

Vážení zákazníci, vážení obyvatelia,Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch21.6.2024 a 25.6.2024v čase od 8.00 do 13.00 hodbude realizovať rekonštrukčné práce na verejnom vodovode na ulici Štúrova, Piešťany. Počastýchto prác je plánované prerušenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou na dotknutej ulici.V súvislosti s prácami na verejnom vodovode TAVOS, a.s. odporúča všetkým odberateľom,

Čítať viac »

Výzva pre vlastníkov kanalizačných (KP) a vodovodných (VP) prípojok

Vážení zákazníci, vážení obyvatelia,Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás dovoľuje informovať, že v období od 2.5.2024 po dobu cca 10 týždňov bude realizovať rekonštrukciu verejnej kanalizácie na ulici Štúrova, Piešťany. Zároveň budú prebiehať i čiastkové práce na verejnom vodovode. Odvádzanie splaškových vôd a zásobovanie vodou bude zabezpečené i počas tohto obdobia len s prechodnými obmedzeniami.

Čítať viac »

Napúšťanie bazénov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka majiteľom bazénov dovoz pitnej vody na napúšťanie bazénov cisternou. Pri dovoze vody cisternou zákazníci nezaťažujú nárazovo vodovodnú sieť vysokým odberom vody.Napúšťanie bazéna z verejného vodovodu pri väčších bazénoch je časovo náročné, dlhotrvajúci veľký odber vody môže spôsobiť v potrubí verejného vodovodu uvoľnenie inkrustov a zákal. Žiadame zákazníkov, aby pri napúšťaní

Čítať viac »

Oznam o priemernom ročnom úhrne zrážok 2023

Priemerný ročný úhrn zrážok pre roky 2019-2023: Lokalita Úhrn atmosférických zrážok (mm) Trnava 601,3 Piešťany 605,0 Vrbové 611,5 Leopoldov 608,6 Dechtice 644,6 Ružindol 601,3 Biely Kostol 601,3 Madunice 562,6 Špačince 610,0 Zeleneč 544,2

Čítať viac »
Scroll to Top