Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00              Trnava  033 / 59 66 213  Piešťany 033 / 59 66 146

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Dávame ľuďom to najcennejšie. Vodu.

Zistite viac informácií o spoločnosti Tavos a.s.

Najnovšie oznamy:

Nahlásenie stavu vodomeru

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR v vzhľadom na COVID-19 a aby sme predišli soc. kontaktom, žiadame o súčinnosť a o nahlásenie stavu vodomeru Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a DO 31.12. 2020 NAHLÁSIŤ na oddelenie fakturácie na telefónne číslo 0910 553 427 (+ zaslanie SMS) alebo 033/5966 137,

Čítať viac

Trnavská vodárenská spoločnosť od pondelka 26. októbra 2020 zastavuje prevádzku svojich kontaktných centier do odvolania.

Sme na súčasnú situáciu pripravení a aj keď fyzicky zatvárame kontaktné centrá, tie svoju činnosť budú plniť ďalej pomocou emailu, telefónu alebo nášho internetového portálu a žiadosti uvedených na: https://www.tavos.sk/Kontakty. Na webovom stránke TAVOS sú k dispozícii editovateľné formuláre (https://www.tavos.sk/sk/zakaznicka-zona/formulare-stiahnutie/), ktoré je pri jednotlivých situáciách potrebné vyplniť a zaslať na vyššie uvedenú mailovú adresu. Žiadosti o vyjadrenie k projektovej

Čítať viac

Otváracia doba zákazníckych centier

Pondelok 7:00-15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:00-17:00
Štvrtok 7:00-15:00
Piatok 7:00-12:00
Zákaznícke centrum TRnava, Fraňa Kráľa 1:
033/59 66 405
033/59 66 216
033/59 66 215
033/59 66 217

Online u nás vybavíte:

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Krátky popis žiadosti

Stručne z histórie spoločnosti

Činnosť organizácie bývalých Západoslovenských vodární a kanalizácií sa začala dňom 1.júla 1966. Predchádzali tomu tieto udalosti: Organizačná prestavba celého národného hospodárstva, ktorej cieľom bolo zlepšiť sústavu plánovitého riadenia, začala koncom roka 1965.

Právnou normou, ktorou sa začala realizovať prestavba vodného hospodárstva, bol zákon č. 115 / 1965 Zb., na základe ktorého po viac ako siedmych rokoch vznikla Ústredná správa vodného hospodárstva / ÚSVH / na čele ktorej bol predseda, ktorý bol zároveň členom vlády. V rámci tohto sa zmenilo Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva na Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Vodné hospodárstvo na Slovensku riadila ÚSVH so slovenskými národnými orgánmi podľa zákonných predpisov.

V zápätí po vydaní zákona č. 115 / 1965 Zb. nasledovalo Uznesenie vlády ČSSR zo dňa 5.januára 1966 č.57 o organizačnom usporiadaní odvetvia vodného hospodárstva. Podľa tohto nariadenia bolo uložené ministrovi – predsedovi ÚSVH zabezpečiť organizačnú prestavbu vodného hospodárstva, počnúc dňom 1.januára 1966 s ukončením do 30.júna 1966 a zároveň predsedovia Krajských národných výborov mali úlohu zriadiť k 1.júlu 1966 krajské organizácie na úseku vodovodov a kanalizácií, ktoré budú podriadené Krajským národným výborom.

 

Bankové spojenie

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie:

Platby prevodným a inkasným príkazom:

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
  • 033 / 59 66 137
Zákaznícke centrum Trnava
  • 033/ 59 66 213
  • 033/ 59 66 215
  • 033/ 59 66 217
  • 033/ 59 66 405
Zákaznícke centrum Piešťany
  • 033/ 59 66 146
  • 033/ 59 66 166

Zákaznícke centrá

Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:00 – 17:00
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:00
Piešťany, Trnava
Scroll to Top