Po 7:00-11:30,prestávka,12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30,prestávka,12:00-17:00 | Št 7:00-11:30,prestávka,12:00-15:00 | Pi nestránkový deň         

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Informácia o zámere zadania zákazky na projekt pre rekonštrukciu vodovodu DN600 VDJ Dechtice – VDJ Zvončín

          Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu diela Rekonštrukcia vodovodu DN600 od vodojemu v obci Dechtice po vodojem v obci Zvončín. Existujúcediaľkové oceľové vodovodné potrubie DN600 je po cca 50 ročnej prevádzke značne poruchové, pričom dochádza k významným stratám vody. Z tohto dôvodu obstarávateľ pripravuje podklady k rekonštrukcii tohto vodovodu s dĺžkou cca 21,3 km.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 16.07.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 30.07.2021 do 08.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Scroll to Top