Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Informácia o zámere zadania zákazky na vypracovanie PD pre rozšírenie ČOV Leopoldov

          Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Leopoldov.

Súčasný stav ČOV Leopoldov je na hranici projektovanej hydraulickej kapacity, pričom projektovaná látková kapacita je už prekračovaná. Táto situácia výrazne obmedzuje možnosť pripájania nových producentov odpadových vôd. Z tohto dôvodu je potrebné zrealizovať rozšírenie  ČOV. Zámerom je realizovať zvýšenie kapacity ČOV o 50% existujúcej kapacity.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 19.07.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 03.08.2021 do 08.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Scroll to Top