Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Informácia o zámere zadania zákazky na rekonštrukciu zásobovacieho vodovodného potrubia DN500 Moravany nad Váhom – Piešťany

Informácia o zámere zadať zákazku

          Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie zásobovacieho oceľového vodovodného potrubia DN500, Piešťany – Moravany nad Váhom. Cieľom realizácie diela je zabezpečenie rekonštrukcie zásobovacieho potrubia OC DN 500 vedeného súbežne s výtlačným potrubím v rozsahu:

– úsek v dĺžke cca 500 m  zásobného potrubia v súbehu s rekonštruovanou časťou výtlačného potrubia  OC DN500. Rekonštruovaný koncový úsek zásobného potrubia od cesty Pod Párovcami č. 165 s tromi odbočeniami 2 x DN300 a 1 x DN100 vrátane armatúr, po potrubný most pri Biskupickom kanáli.

– úsek v dĺžke cca 800 m zásobovacieho potrubia OC DN 500 v súbehu s rekonštruovanou trasou výtlačného potrubia OC DN 500. Rekonštruovaný úsek bude od vzdušníkovej šachty po koryto starého Váhu, po kalník pri obci Moravany n.V. vrátane armatúr v armatúrnej šachte.

Rekonštrukcia sa zrealizuje bezvýkopovou technológiou RELINING /vyvložkovaním/ t.j. vtiahnutím nového potrubia PEHD rúr PE100 SDR17 D 450×26,7 PN10 do jestvujúcich oceľových rúr DN500

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 14.06.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 24.06.2021 do 08.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Scroll to Top