Po 7:00-11:30,prestávka,12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30,prestávka,12:00-17:00 | Št 7:00-11:30,prestávka,12:00-15:00 | Pi nestránkový deň         

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Informácia o zámere zadania zákazky na rekonštrukciu lapača piesku na ČOV Zeleneč

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie lapača piesku č. 1, ktorý je súčasťou mechanického predčistenia odpadových vôd na ČOV Zeleneč.

Rekonštrukcia pozostáva zo stavebnej a technologickej časti. V rámci stavebnej časti sa zrealizuje úprava jestvujúcich povrchov, zvýšenie ich pevnosti a ochrana konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi.

Rekonštrukcia technologickej časti predstavuje najmä repasáciu pojazdového mosta, dodanie a montáž pojazdovej dráhy, pojazdových kolies, usmerňovacích elementov, zhrabovacej lišty hladiny, časti nosnej konštrukcie mamutového čerpadla, a ďalšie súvisiace prvky potrebné k správnej funkcii technologického zariadenia lapača piesku.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 18.06.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 30.06.2021 do 08.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Scroll to Top