Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Informácia o zámere zadania zákazky na rozšírenie kanalizačného dispečingu

          Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rozšírenia systému kanalizačného dispečingu o šesť nových objektov kanalizačných prečerpávacích staníc ( KPS ).

Jedná sa o kanalizačné prečerpávacie stanice v obciach Majcichov, Veľká Mača, Opoj, Dolné Lovčice, Bučany a Očkov.

Rozsah diela je daný projektovou dokumentáciou a zahŕňa demontáže, dodávky a montáže elektrických rozvádzačov vrátane riadiaceho a komunikačného systému, vybudovanie prepojovacích objektov medzi KPS a rozvádzačmi, softvérové práce na úrovni KPS.  Súčasťou diela bude projekt skutočného vyhotovenia, odborné prehliadky a skúšky, funkčné skúšky, úradné skúšky, zaškolenie obsluhy a likvidácia vzniknutých odpadov.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 18.06.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 02.07.2021 do 08.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Scroll to Top