Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Informácia o zámere zadať zákazku na dodanie fekálneho vozidla

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodanie fekálneho vozidla na zabezpečenie prevádzkovej činnosti obstarávateľa. Vozidlo musí spĺňať parametre uvedené v súťažných podkladoch. Obstarávateľ požaduje dodanie tovaru na lízing. Forma finančného lízingu po dobu trvania 72 mesiacov, 20% akontácia, splácanie formou fixných rovnakých mesačných splátok.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: vo5@prounion.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 15.06.2022.

Lehota na predkladanie ponúk je 16.06.2022 do 10.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Mgr. Barbora Brathová, Tel.: +421 915 706 351, mail.: vo5@prounion.sk

Scroll to Top