Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Rekonštrukcia OC DN 1000 Trnava – VDJ Zvončín (I.etapa)

Základné údaje:

Investor:                TAVOS, a. s.

Realizátor diela:     PFEIFFER, a.s

Termín realizácie: 2020 (I. etapa)

Predmet diela: Rekonštrukcia  strategického zásobného potrubia OC DN 1000 z vodojemu (VDJ) v obci Zvončín do mesta Trnava, celková dĺžka trasy potrubia je cca 8 000 m .

Cieľ: Obnova strategického zásobného potrubia, ktoré bolo v havarijnom stave. Jeho rekonštrukcia prispeje k znižovaniu strát vody spôsobených havarijným stavom diaľkových privádzačov.

Popis: Pôvodné oceľové potrubie vykazovalo značné poškodenia spôsobené koróziou, čo bolo sprevádzané vývermi distribuovanej vody. V niekoľkých úsekoch prebiehali sanácie perforovaných častí, pri ktorých bola potrebné znížiť tlak vody utlmením a prerušením distribúcie vody. Opätovné zaťaženie spôsobovalo v niektorých častiach  poškodenie steny potrubia a následné vývery. Z uvedených dôvodov bolo nutné riešiť rekonštrukciu. Zvolená metóda rekonštrukcie: relining – vťahovanie nového potrubia HDPE DN 900. Rekonštrukcia je rozdelená na etapy. I. etapa o dĺžke cca 2 500 m bola dokončená v roku 2020.

                                                                               

 

Scroll to Top